sábado, 5 de febrero de 2011

HOJALDRE. PASO A PASO

EN GALEGO CHÁMASE MASA FOLLADA (aínda que eu sempre lle chamo "hojaldre")
Intentei facer masa follada algunha que outra vez, de feito teño publicada unha receita de empanada de mazá coa masa follada feita por min. No seu momento tamén fixen croissants e a trenza tipo Almudévar. Todo iso require facer masa follada. Sempre me sentía un pouco frustrada, aínda que os resultado foron bos. A miña frustración debíase a dúas causas, por unha banda, a masa chuspíame a manteiga e por outro a inseguridade de estalo facendo mal. Por mor de preparar a trenza tipo Almudévar, animeime porque non me chuspiu a manteiga e foime bastante fácil. A miña primeira frustración parecía superada, seguramente porque en pleno mes de decembro é máis fácil que en meses máis calorosos e os meus anteriores intentos foran en meses máis calorosos, na primavera e verán para ser máis exactos. A segunda das miñas frustracions é máis difícil de superar. Son unha persoa moi insegura en todo o que fago, coa masa follada fun autodidacta guiándome por todo o que vexo por internet, que non é pouco, hai de todo, vídeos, paso a paso en fotos..., pero claro, como con case todo, non existe "a forma", hai moitas variacións para o mesmo resultado. O que máis me gustou e máis claro me parece é o que nos presenta Su de Webos fritos. Aínda así sigo dubidando do que fago, de se o fago ben ou mal, a xulgar polos resultados parece que ben, pero sigo dubidando. Son das que necesito un ensinante, un referente físico, velo facer. Todas aquelas receitas que vin facer na casa toda a vida, aínda que nunca ninguén me dixo exactamente cales son os pasos ou a cantidade dos ingredientes, esas receitas non me dan medo e ata probo outras fórmulas, pero o que nunca vin dáme inseguridade. Toda a vida le vin á miña nai facer filloas ou empanada, ambas  receitas cando as fixen por primeira vez nin sequera preguntei, un día púxenme fíxenas e punto, como as vin facer moitas veces, nunca lle preguntei canto lle pos, como fixeches, pero era un proceso natural. Non me pasa o mesmo coa masa follada, espero que algún día se volva natural. Iso si, no inverno. Logo conxélase e tan frescos, que queda estupendo conxelado.
Na entrada anterior houbo unha chea de suxestións do cabelo de anxo en combinación co "hojaldre", pois aquí está. Sen dúbida, unha masa follada especial. Agora, a pesar das inseguridades, paréceme fácil e entretido, que me gusta facelo (aínda que sexa mal). Non sei se o fago correctamente ou non, a verdade é que está delicioso e o resultado parece de "hojaldre" de verdade. Tampouco descarto aventurame con outras propostas e outras técnicas.


En castellano
Intenté hacer hojaldre alguna que otra vez, de hecho tengo publicada una receta de empanada de manzana con el hojaldre hecho por mi. En su momento también hice croissants y la trenza tipo almudévar. Todo ello requiere hojaldrar. Siempre me sentía un poco frustrada, aunque los resultado fueron buenos. Mi frustración se debía a dos causas, por un lado, la masa me escupía la mantequilla y por otro la inseguridad de estarlo haciendo mal. A raíz de preparar la trenza tipo Almudévar, me animé porque no me escupió la mantequilla y me fue bastante fácil. Mi primera frustración parecía superada, seguramente porque en pleno mes de diciembre es más fácil hojaldrar que en meses más calurosos y mis anteriores intentonas habían sido en meses más calurosos, en primavera y verano para ser más exactos. La segunda de mis frustraciones es más difícil de superar. Soy una persona muy insegura en todo lo que hago, con el hojaldre he sido autodidacta guiándome por todo lo que veo por internet, que no es poco, hay de todo, vídeos, paso a paso en fotos..., pero claro, como con casi todo, no existe "la forma", hay muchas variaciones para el mismo resultado. El que más me ha gustado y más claro me ha parecido es el que nos presenta Su de Webos fritos. Aún así sigo dudando de lo que hago, de si lo hago bien o mal, a juzgar por los resultados parece que bien, pero sigo dudando. Soy de las que necesito un enseñante, un referente físico, verlo hacer. Todas aquellas recetas que he visto hacer en casa toda la vida, aunque nunca nadie me haya dicho exactamente cuales son los pasos o la cantidad de los ingredientes, esas recetas no me dan miedo e incluso pruebo otras fórmulas, pero lo que nunca he visto me da inseguridad. Toda la vida le vi a mi madre hacer filloas o empanada, ambas recetas cuando las hice por primera vez ni siquiera pregunté, un día me puse las hice y punto, como las había visto hacer muchas veces, nunca le pregunté cuanto le pones, como haces, pero era un proceso natural. No me pasa lo mismo con el hojaldre, espero que algún día se vuelva natural. Eso si, en invierno. Luego se congela y tan frescos, que queda estupendo congelado.
En la entrada anterior hubo un montón de sugerencias del cabello de ángel en combinación con el hojaldre, pues aquí está. Sin duda, un hojaldre especial. Ahora, a pesar de las inseguridades, me parece fácil y entretenido, vamos que me gusta hacerlo (aunque sea mal). No se si lo hago correctamente o no, la verdad es que está delicioso y el resultado parece de hojaldre de verdad.Ingredientes
600 grs de fariña de repostería
300 ml de auga do tempo
1 cullerediña de sal
70 grs de manteiga derretida e fría
350 grs de manteiga fría, en bloque (usei president), para o hoxaldrado
En castellano
Ingredientes
600 gr de harina de repostería
300 ml de agua del tiempo
1 cucharadita de sal
70 grs de mantequilla fundida y fría
350 grs de mantequilla en bloque para hacer el hojaldrado (usé president)

Elaboración
Pór a fariña na mesa de traballo ou nun recipiente amplo. Facer un oco no centro. Meter no oco a auga, o sal e a manteiga fundida. Incorporar cara a dentro a fariña aos poucos ata formar unha bóla. Non traballar demasiado. A esta masa chámaselle plastón
É moi fácil só temos que unir os ingredientes, cando vexamos que forma masa xa está, non temos que matarnos a amasar.
En castellano
Elaboración
Poner la harina en la mesa de trabajo o en un recipiente amplio. Hacer un hueco en el centro. Meter en el hueco el agua, la sal y la mantequilla fundida. Incorporar hacia dentro la harina poco a poco hasta formar una bola. No trabajar demasiado. A esta masa se le llama plastón
Es muy fácil solo tenemos que unir los ingredientes, cuando veamos que forma masa ya está, no tenemos que matarnos a amasar.1. Facémoslle unha cruz profunda co coitelo e metémola na neveira por espazo dunha hora ou máis (non hai présa, adáptase aos nosos horarios)
2. Enfariñamos a superficie de traballo. Estiramos cada unha das partes da cruz e así facemos unha cruz coa masa, deixando a parte central máis avultada, na que colocaremos a manteiga.
En castellano
1. Le hacemos una cruz profunda con el cuchillo y la metemos en la nevera por espacio de una hora o más (no hay prisa, se adapta a nuestros horarios)
2. Enharinamos la superficie de trabajo. Estiramos cada una de las partes de la cruz y así hacemos una cruz con la masa, dejando la parte central más abultada, en la que colocaremos la mantequilla.

3. Colocamos a manteiga na parte central avultada e procedemos a encerrala coa masa: 1º, lado dereito, 2º lado esquerdo,3º abaixo (máis próximo a nós) e 4º arriba. Resumindo: Dereita-esquerda-abaixo-arriba. Apertamos ben a masa e estiramos. O estiramento é primeiro con golpes de rodete e logo estirar de arriba cara abaixo, tamén nos podemos axudar de golpes, pero sempre de arriba cara abaixo.

En castellano
3. Colocamos la mantequilla en la parte central abultada y procedemos a encerrarla con la masa: 1º, lado derecho, 2º lado izquierdo, 3º abajo (más próximo a nosotros) y 4º arriba. Resumiendo: Derecha-izquierda-abajo-arriba. Apretamos bien la masa y estiramos. El estiramiento es primero con golpes de rodillo y luego estirar de arriba hacia abajo, también nos podemos ayudar de golpes, pero siempre de arriba hacia abajo.


4. Unha vez estirada procedemos a facer as dobreces: Dobramos o terzo superior sobre a masa e a continuación o terzo inferior encima do que xa está dobrado.
5. Viramos 90º cara á nosa dereita

En castellano
4. Una vez estirada procedemos a hacer las dobleces: Doblamos el tercio superior sobre la masa y a continuación el tercio inferior encima del que ya está doblado.
5. Giramos 90º hacia nuestra derecha
6. Estiramos de novo e procedemos como antes: Dobrar terzo superior- inferior-xiro 90º cara á dereita.
7. Envolvemos en filme e metemos na neveira como mínimo unha hora, pode ser máis (adáptase aos nosos horarios). Cando o sacamos da neveira colocar a masa coa abertura da doblez sempre cara á dereita. Sempre enfariñamos a superficie de traballo. Se saen burbullas estoupámolas cun alfinete e apertamos ben a masa.
8. Repetimos a operación descrita nas fotografías anteriores (os dous cadros) (estirar-dobrar-xiro-estirar-dobrar-neveira) dúas veces máis. En total son tres veces e seis voltas. Se vemos que se nos abranda a manteiga metemos na neveira entre cada volta.
9. Eu na quinta volta, é dicir, cando estiro a masa por 5ª vez, antes de facer o último dobrado, corto a masa en dúas e procedo por separado a facer o último dobrado. Logo, estiro a masa e fago o que necesite e así non teño tanta cantidade de masa xunta e é máis cómodo traballar con ela. O outro anaco pódese conxelar.
En castellano
6. Estiramos de nuevo y procedemos como antes: Doblar tercio superior- inferior-giro 90º  hacia la derecha.
7. Envolvemos en film y metemos en la nevera como mínimo una hora, puede ser más (se adapta a nuestros horarios). Cuando lo sacamos de la nevera colocar la masa con la abertura de la doblez siempre hacia la derecha. Siempre enharinamos la superficie de trabajo. Si salen burbujas de aire, las explotamos con un alfiler y apretamos bien la masa.
8. Repetimos la operación decrita en las fotografías anteriores (los dos cuadros) (estirar-doblar-giro-estirar-doblar-nevera) dos veces más. En total son tres veces y seis vueltas. Si vemos que se nos ablanda la mantequilla la metemos en la nevera entre cada vuelta.
9. Yo en la quinta vuelta, es decir, cuando estiro la masa por 5ª vez, antes de hacer el último doblado, corto la masa en dos y procedo por separado a  hacer el último doblado. Luego, estiro la masa y hago lo que necesite y así no tengo tanta cantidad de masa junta y es más cómodo trabajar con ella. El otro trozo se puede congelar.

PASTEIS DE MASA FOLLADA E DOCE DE CIDRA. PASTELES DE HOJALDRE Y CABELLO DE ÁNGEL
Ahora toca combinar o doce de cidra da entrada anterior coa masa follada, combinación ideal, autenticamente deliciosa.
Fixen un pasteis individuais e un pastel máis grande, quedaron moi ben e moi ricos.
Para estes pasteis cortamos cadrados, poñemos no medio o doce de cidra e imos subindo cara o centro as puntas de forma alterna. Pintamos con ovo batido.


En castellano
Ahora toca combinar el cabello de ángel de la entrada anterior con el hojaldre, combinación ideal, auténticamente deliciosa.
Hice unos pasteles individuales y un pastel más grande, quedaron muy bien y muy ricos.
Para estos pasteles cortamos cuadrados, ponemos en medio el cabello de ángel y vamos subiendo cara el centro las puntas de forma alterna. Pintamos con huevo batido.
Conxela perfectamente. Para conxelar podemos metelo coa última doblez e ao sacalo estírase e listo. Eu tamén o metín estirado e logo dobreino, por cuestión de espazo. Cando o saquei e se descoxelou un pouco  desfixenlle as dobreces e tamén queda ben (igual que algúns comerciais).En castellano
Congela perfectamente. Para congelar podemos meterlo con la última doblez y al sacarlo se estira y listo. Yo también lo metí estirado y luego lo doblé, por cuestión de espacio. Cuando lo saqué y se descogeló un poco le deshice las dobleces y también queda bien (igual que algunos comerciales).
45 comentarios:

 1. Maria jose, lo tienes super bien explicado, y para mi gusto te quedo perfecto con todas esas capas, no seas insegura, que nos deleitas a todos con estas maravillas!un besitoo

  ResponderEliminar
 2. Pois quen o diría! A min paréceme que o tes más que controlado! :D
  Quedáronche xenial ;)
  Un bico!

  ResponderEliminar
 3. Te ha quedado perfecta y viéndote a tí hasta parece fácil, a mi siempre fue algo que nunca me salió bien, quizás por tener demasiada prisa y hacer hojaldre casero lleva su tiempo.
  Un diez por tu paciencia.
  Bicos

  ResponderEliminar
 4. Estaba yo esperando esta receta ansiosa... qué buena! Me gustan mucho más tus proporciones, y las fotos lo dicen todo... espectacular! Como se notan las hojas, te quedó perfecto.

  Dios, es que levantarme y ver estas fotos de los molinos de cabello... qué fame! Mándame uno, porfisss! Uno doceno, mejor! jajaja!

  Un beso!
  natalia

  ResponderEliminar
 5. Se ve espectacular, con esas explicaciones parece fácil, algún día me animaré.
  Besos

  ResponderEliminar
 6. Te ha quedado perfecto, la verdad es que es un gustazo eso de preparar las masas.

  saludos y buen fin de semana.

  ResponderEliminar
 7. Te quedó de 10, yo es algo por lo que tengo mucha curiosidad pero creo que para hacerlo tienes que estar tranquila y tener bastante tiempo y con una niña de 3 años enredando opr medio como qeu no me tendré que esperar unos añitos pero le tengo muchas ganas, besos.

  ResponderEliminar
 8. Pues no sé de qué dudas, si se ve más q estupendo, ni en las pastelerías consiguen esas capas!!!

  Un beso,

  ResponderEliminar
 9. Que maravilla, xa podes tirar a tua inseguridade porque quedouche mais que perfecto. Menuda pinta, cantas capas doradiñas e crocantes.
  Impresionante o paso a paso, co traballiño que ten que dar estar pendente da masa e da cámara. Un tutorial de 10!!

  Bicos

  ResponderEliminar
 10. Te ha quedado perfecta!!
  Yo ya lo hice un par de veces y no acabo de cogerle el punto...
  Tengo que seguir intentando
  Besinos!

  ResponderEliminar
 11. Viendo tu trabajo, para mí...Sos una experta en hojaldrar!!!! El resultado es maravilloso, de verdad, no sabés las ganas que me dieron de intentarlo...Pero acá hace mucho calor para esa masa llena de manteca!!! Te felicito...Un beso grande!!!

  ResponderEliminar
 12. HOLA: A MI TAMBIEN ME DA MIEDO PONERME A ELLO. dESDE QUE VI LA TRENZA LLEVO PENSADO HACERLA PERO VOY POSPONIENDOLO PORQUE ME PARECE QUE NO VOY A SABER HACERLA. y ESO QUE ME ENCANTA... lO PONES DE UNA MANERA QUE PARECE SUPERFACIL. PREGUNTO: ES IGUAL ESTE HOJALDRE QUE EL DE LA TRENZA?-
  lAS FOTOS DICEN QUE TE HA QUEDADO FANTÁSTICA.
  UN ABRAZO

  ResponderEliminar
 13. Pero como puedes estar insegura después de hacerlo varias veces y ver el resultado.
  Se ve delicioso preciosa.
  Y aunque necesites un enseñante físico, en esa ocasión lo has clavado.
  Un abrazo que hace mucho que no pasaba y ya lo siento.

  ResponderEliminar
 14. Piluchi, anímate, te recomiendo que sea en un día fría y sin calefacciones. Es muy fácil. El proceso de hojaldrado es el mismo que el de la trenza, pero la masa de la trenza tiene levadura y como fermenta es más gordita, es algo más dificil de trabajar, pero el proceso es el mismo.
  BIquiños para todos

  ResponderEliminar
 15. Te ha quedado muy bien, yo no me he atrevido todavía con el hojldre, pero probaré. A mí me encanta con el cabello de ángel, me parece una combinación muy apetecible. Yo también hago el cabello de ángel casero, y na que ver con el que compras. Un biquiño

  ResponderEliminar
 16. Te ha quedado sensacional!! Ademas súper bien explicado y pedazo de fotos! De 10 ehh.
  Un besiño.

  ResponderEliminar
 17. mmmmmm Que diferencia hay con el hojaldre comprado, solo verlo ya se nota!!!! Bueno maria josé que me encanta tu blog y me quedo por aquí te parece??? Un besito

  ResponderEliminar
 18. María José ¡¡¡impresinante!! un 10 en fotos, explicaciones, hojaldre. Yo no me atrevo, me parece un poquito laborioso ufff ya sudo solo de pensarlo jeje, aunque viendo las fotos uno se anima. Un biquiño

  ResponderEliminar
 19. Miña nai!Depois desta pinta tan boa, vexo masa follada por tódalas partes e sinceramente é o único que me apetece. E non digo máis, creo que non fai falla. Todo o que fas ten o aspecto de coma se fora feito na lareira dunha avóa soñada de fai 100 anos. Para mín eso é o mellor que se pode conseguir cunha receita.Felicítote.
  Biquiños.

  ResponderEliminar
 20. tengo una sonrisa de medio lado picarona, ahora en estos momentos, pero para que mi reputación de niña buena y recatada no se vaya al traste, no haré ningún comentario al título de la entrada (EN GALLEGO,,,JE,JE,JE))no tenía ni idea de que se decía así , porque en vigo estamos un poco castellanizados de más, pero en la próxima fiestuca cuando vuelva a la tierra y me pregunten que rico , QUE MASA ES??, contestaré............................que bruja soy eh,,,????decirte que estoy sonriendo y llevo 7 días con un gripazo que no me dejaba sonreír,,,y una vez más te digo que ERES LA REINA DE LAS MASAS

  ResponderEliminar
 21. No sé porque piensas que lo haces mal porque la técnica la haces muy bien y el aspecto del hojaldre es inmejorable. Estos pasteles son lo más, cabello de angel y hojaldre todo casero, todo ubn manjar de dioses, aunque dudo que los dioses coman estos manjares.
  Un besote

  ResponderEliminar
 22. Te han quedado unos pastelitos muy bonitos y seguro que el hojaldre casero es mucho mejor que el comprado.
  Besos.

  ResponderEliminar
 23. Preparados para engordar...! un tamborileiro carnotán-pontevedrés faloume de ti e aquí estou! a ver se aprendo algo, bicos

  ResponderEliminar
 24. Pois a min a túa inseguridade pareceme que está moi ben jaja, o aspecto e moi bó, danme gañas de meterlle o dente...
  hai tanto que non fago que nin sei si temos a mesma receita,quédome a mirar a túa un anaco a ver si me pasa un pcouco a fame que me entroú.
  Bicos.

  ResponderEliminar
 25. Qué tutorial más estupendo para hacer hojaldre. ¡Lo mismo me atrevo con él! Buen día

  ResponderEliminar
 26. Nunca me he atrevido a hacer hojaldre, no soy mucho de hacer yo las masas y, si las ahgo, intento hacerlas con la panificadora, pero, no se si el hojaldre se puede hacer en ella, igual lo jorobo todo y me da no se que probar, aunque dices que no hay que matarse a amasar haciéndolo de ésta manera, yo también soy muy insegura, jejeje, pero veo que a ti te ha quedado magnífico, eres una maestra con las masas y haces cosas deliciosas ¡¡que no te quepa la menor duda!!
  Biquiños

  ResponderEliminar
 27. guauuuuu!!!
  qué pinta!!!
  e eu sempre usando o comprado, nunca me animara a facelo porque non sabía moi ben qué receta seguir aínda que con estas fotos, se a fago xa sei por onde me vou guíar!!
  biquiños e que teñas un bo domingo!!

  ResponderEliminar
 28. ¿Inseguridades dices? chata, pero si esto está tremendo!
  Mira, yo aún ni siquiera he probado a hacerlo, es uno de mis retos, y me da un yuyu ponerme... aún así antes de que acabe el invierno sí que quiero intentarlo, al menos intentarlo, a ver qué sale.

  Gracias por tu paso a paso, me será práctico.

  Besos.

  ResponderEliminar
 29. Vaya lucimiento!!!:P
  Bravo bravo!!! Si es que no es tan difícil, tienes razón. Yo si lo hubiera sabido antes, haría mucho más que no lo compraría desde luego.
  Me han encantado tus propuestas!
  Esas estrellas son preciosas!

  ResponderEliminar
 30. No temas, te puedo decir que tienes que sentirte orgullosísima de lo bien que te ha quedado el hojaldre y por experiencia te diré que no es nada fácil.
  Lo de que se te escurría la mantequilla, es porque se derrite, hay que hacerlo en una zona, lugar que no haga calor, si puedes encender el aire acondicionado, mejor, y si no, poner la masa un rato en la nevera para que la mantequilla se enfríe y esté algo más dura.
  Tampoco debes calentarla con el rodillo, hay que ser rápida en estirarla.
  Cumplir con los tiempos de reposo en la nevera y cambiar de vueltas para que se vayan formando las capas.
  Mi enhorabuena.
  Muchas gracias por tus felicitaciones.
  Un abrazo.

  ResponderEliminar
 31. oggg, qué vicio, con lo que me gusta a mi el cabello de angel. Y qué tutorial más chuli has preparado!!!

  Salu2, Paula
  http://conlaszarpasenlamasa.cultura-libre.net
  http://galletilandia.blogspot.com

  ResponderEliminar
 32. Quedouche unha masa follada espectacular. Todo o que fas é impresionante. Así da gusto. Unha aperta

  ResponderEliminar
 33. qué maravilla! menudas fotos! yo, sin embargo, no me he atrevido este mes... ahora me da envidia...
  besos

  ResponderEliminar
 34. Si algun dia hago hojaldre (dificil) vengo a copiarte y seguirte el paso paso, sensacional. Entre la trenza de almudevar y esto.... me dejas alucinada.

  ResponderEliminar
 35. Maeeeeeeeeeee del amor hermoso wapa y dices que tienes inseguridades ,te ha quedado perfecto y me imagino lo rico que tenia que estar.
  No creo que lo llegue hacer algun dia , nuestra vecina Arabia lo hacia y recuerdo el trabajo que llevaba ,pese haber visto hacerlo muxas veces me da muxo respeto ,de momento me conformo con ver el fantastico paso a paso que has exo ,asi como las fotos.
  Los pastelitos con cabello de angel como no podia ser menos te han quedado espectaculaaaaaares.
  Bicos mil pesiosa.

  ResponderEliminar
 36. Te ha quedado estupendo el paso paso y las formas que les has dado me han quedado de lujo!!
  MiL BESOSSSSSS

  ResponderEliminar
 37. yo lo veo estupendo. Te ha quedado de lujo. Y sp. un hojaldre casero es mucho mejor. Bss.

  ResponderEliminar
 38. Niña pues si esto esta mal hecho...no sé yo eh!!

  A mi me parece un tutorial que se sale...buenisimo, entre este tuyo y el de Sara, creo que lograré uno estupendo (cuando desempaque, claro que aun traigo la vagancia encima)

  Un besiño enorme...:D

  ResponderEliminar
 39. Este hojaldre querida mía se merece aplausos hasta con las orejas, tela con tu arte nena...me encanta, bueno a mi y a todo el que pase por aquí por que pocos hojaldres he visto tan perfectos en cuanto a numero de capas...plas, plas, plas...te reverencio nenita, besotes y no te demores tanto la próxima, anda...

  ResponderEliminar
 40. que maravilla!! es que leyéndote y viendote a ti parece super fácil!! segurisimo que si me pongo manos a la obra no lo sería tanto, jajaja, te quedó perfecto y me imagino lo rico que debe estar uhmmmm

  ResponderEliminar
 41. Pero si te ha quedado de fábula!!! Perfecto!!! No sé porque dudas si está bien o mal, si las fotos hablan por si mismas!!! Me he quedado petrificada con lo chulo que se ve todos los postres, ¡¡¡de pastelería profesional!!

  Besitos

  ResponderEliminar
 42. ,....pero que atrasada vou,... a falta de tempo para sentarme aquí diante e dedicarlle todo o tempo necesario que fai falla para levar todo o día, fanme perder moitísimas receitas,.. e non sabes que mal o levo,...
  éste hoxaldre vese perfecto, de principio ó fin,... aparte a explicación é clara e concisa,... !!!!!! outra vez mais, felicítote,... perde o medo, deixa atrás as inseguridades xq non tes xq telas,......

  Un biquiño moi doce,.. e ata a próxima,.....

  ResponderEliminar
 43. Moi ben explicado, e que ben che quedou...

  Bicos.

  ResponderEliminar
 44. pues es k no cojo bien como hacer las vueltas de la masa,no las entiendo bien lo demas esta muy claro si me enviaras un correo te lo agradeceria,llevo años intentando encontrar esto.
  pili-matias@hotmail.es

  ResponderEliminar
 45. me quedo con esta rece, me parece un hojaldre buenísimo! un besito.

  ResponderEliminar

Cóntame que che parece

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...