viernes, 29 de marzo de 2013

PALMEIRIÑAS DE MASA FOLLADA


PALMERITAS DE HOJALDRE
Esta é unha entrada sinxela, mooooi sinxela, ata ridícula. Masa follada, azucre, unhas dobleces e ao forno. Xa está, xa se acabou a receita. Ou poida que nin sequera sexa unha receita. Con todo, tiña moitas ganas de publicala fai moito tempo, fai tempo que tiña ganas de facer as palmeritas coa miña propia masa follada, pero resulta que a masa follada sempre se fai para outra cousa e nunca queda para as palmeiriñas. Nesta ocasión é masa follada que fixen de máis, que acabou no conxelador e días libres son os culpables de que por fin fixese as miñas tan ansiadas palmeiriñas.
Probablemente a dificultade estea en facer a nosa propia masa follada. Xa fai un tempo que non a compro, desde o meu punto de vista é sinxelo e rápido, só hai que perderlle o medo e facela unha vez despois xa non se compra nunca máis.
O sabor das palmeiriñas é incrible, direi que todo o que fago coa masa follada caseira ten un sabor incrible, aí o deixo. Recoñezo que, ademais da dificultade que poida ter facer a masa follada, manexala é máis dífícil que a que se compra, é máis delicado, temos que ter moito coidado de que non colla temperatura, de que se manteña sempre fría. Si, son dificultades engadidas, pero unha vez que se lle colle o truco vai rodado.
Vou volver a poñer o proceso da masa follada, xa o puxen en dúas ocasións, pero é bo ir recordándoo de cando en vez.En castellano
 Esta es una entrada sencilla, muuuy sencilla, incluso ridícula. Masa de hojaldre, azúcar, unas dobleces y al horno. Ya está, ya se acabó la receta. O puede que ni siquiera sea una receta. Con todo, tenía muchas ganas de publicarla hace mucho tiempo, hace tiempo que tenía ganas de hacer las palmeritas con mi propio hojaldre, pero resulta que el hojaldre siempre se hace para otra cosa y nunca queda para las palmeritas. En esta ocasión y hojaldre que hice de más, que acabó en el congelador y días libres son los culpables de que por fin hiciera mis tan ansiadas palmeritas.
Probablemente la dificultad esté en hacer nuestro propio hojaldre. Ya hace un tiempo que no lo compro, desde mi punto de vista es sencillo y rápido, solo hai que perderle el miedo y hacerlo una vez después ya no se compra nunca más.
El sabor de las palmeritas es increíble, diré que todo lo que hago con el hojaldre casero tiene un sabor increíble, ahí lo dejo. Reconozco que, además de la dificultad que pueda tener hacer el hojaldre, manejalo es más dífícil que el que se compra, es más delicado, tenemos que tener mucho cuidado de que no coja temperatura, de que se mantenga siempre frío. Sí, son dificultades añadidas, pero una vez que se le coge el truco va rodado.
Voy a volver a poner el proceso del hojaldre, ya lo puse en dos ocasiones, pero es bueno ir recordándolo de vez en cuando. 
MASA FOLLADA. HOJALDRE
Ingredientes
600 grs de fariña de repostería
300 ml de auga do tempo
1 cullerediña de sal
70 grs de manteiga derretida e fría
350 grs de manteiga fría, en bloque (usei president), para o hoxaldrado
En castellano
Ingredientes
600 gr de harina de repostería
300 ml de agua del tiempo
1 cucharadita de sal
70 grs de mantequilla fundida y fría
350 grs de mantequilla en bloque para hacer el hojaldrado (usé president)

Elaboración
Pór a fariña na mesa de traballo ou nun recipiente amplo. Facer un oco no centro. Meter no oco a auga, o sal e a manteiga fundida. Incorporar cara a dentro a fariña aos poucos ata formar unha bóla. Non traballar demasiado. A esta masa chámaselle plastón
É moi fácil só temos que unir os ingredientes, cando vexamos que forma masa xa está, non temos que matarnos a amasar.
En castellano
Elaboración
Poner la harina en la mesa de trabajo o en un recipiente amplio. Hacer un hueco en el centro. Meter en el hueco el agua, la sal y la mantequilla fundida. Incorporar hacia dentro la harina poco a poco hasta formar una bola. No trabajar demasiado. A esta masa se le llama plastón
Es muy fácil solo tenemos que unir los ingredientes, cuando veamos que forma masa ya está, no tenemos que matarnos a amasar.1. Facémoslle unha cruz profunda co coitelo e metémola na neveira por espazo dunha hora ou máis (non hai présa, adáptase aos nosos horarios)
2. Enfariñamos a superficie de traballo. Estiramos cada unha das partes da cruz e así facemos unha cruz coa masa, deixando a parte central máis avultada, na que colocaremos a manteiga.
En castellano
1. Le hacemos una cruz profunda con el cuchillo y la metemos en la nevera por espacio de una hora o más (no hay prisa, se adapta a nuestros horarios)
2. Enharinamos la superficie de trabajo. Estiramos cada una de las partes de la cruz y así hacemos una cruz con la masa, dejando la parte central más abultada, en la que colocaremos la mantequilla.

3. Colocamos a manteiga na parte central avultada e procedemos a encerrala coa masa: 1º, lado dereito, 2º lado esquerdo,3º abaixo (máis próximo a nós) e 4º arriba. Resumindo: Dereita-esquerda-abaixo-arriba. Apertamos ben a masa e estiramos. O estiramento é primeiro con golpes de rodete e logo estirar de arriba cara abaixo, tamén nos podemos axudar de golpes, pero sempre de arriba cara abaixo.

En castellano
3. Colocamos la mantequilla en la parte central abultada y procedemos a encerrarla con la masa: 1º, lado derecho, 2º lado izquierdo, 3º abajo (más próximo a nosotros) y 4º arriba. Resumiendo: Derecha-izquierda-abajo-arriba. Apretamos bien la masa y estiramos. El estiramiento es primero con golpes de rodillo y luego estirar de arriba hacia abajo, también nos podemos ayudar de golpes, pero siempre de arriba hacia abajo.


4. Unha vez estirada procedemos a facer as dobreces: Dobramos o terzo superior sobre a masa e a continuación o terzo inferior encima do que xa está dobrado.
5. Viramos 90º cara á nosa dereita

En castellano
4. Una vez estirada procedemos a hacer las dobleces: Doblamos el tercio superior sobre la masa y a continuación el tercio inferior encima del que ya está doblado.
5. Giramos 90º hacia nuestra derecha
6. Estiramos de novo e procedemos como antes: Dobrar terzo superior- inferior-xiro 90º cara á dereita.
7. Envolvemos en filme e metemos na neveira como mínimo unha hora, pode ser máis (adáptase aos nosos horarios). Cando o sacamos da neveira colocar a masa coa abertura da doblez sempre cara á dereita. Sempre enfariñamos a superficie de traballo. Se saen burbullas estoupámolas cun alfinete e apertamos ben a masa.
8. Repetimos a operación descrita nas fotografías anteriores (os dous cadros) (estirar-dobrar-xiro-estirar-dobrar-neveira) dúas veces máis. En total son tres veces e seis voltas. Se vemos que se nos abranda a manteiga metemos na neveira entre cada volta.
9. Eu na quinta volta, é dicir, cando estiro a masa por 5ª vez, antes de facer o último dobrado, corto a masa en dúas e procedo por separado a facer o último dobrado. Logo, estiro a masa e fago o que necesite e así non teño tanta cantidade de masa xunta e é máis cómodo traballar con ela. O outro anaco pódese conxelar.
En castellano
6. Estiramos de nuevo y procedemos como antes: Doblar tercio superior- inferior-giro 90º hacia la derecha.
7. Envolvemos en film y metemos en la nevera como mínimo una hora, puede ser más (se adapta a nuestros horarios). Cuando lo sacamos de la nevera colocar la masa con la abertura de la doblez siempre hacia la derecha. Siempre enharinamos la superficie de trabajo. Si salen burbujas de aire, las explotamos con un alfiler y apretamos bien la masa.
8. Repetimos la operación decrita en las fotografías anteriores (los dos cuadros) (estirar-doblar-giro-estirar-doblar-nevera) dos veces más. En total son tres veces y seis vueltas. Si vemos que se nos ablanda la mantequilla la metemos en la nevera entre cada vuelta.
9. Yo en la quinta vuelta, es decir, cuando estiro la masa por 5ª vez, antes de hacer el último doblado, corto la masa en dos y procedo por separado a hacer el último doblado. Luego, estiro la masa y hago lo que necesite y así no tengo tanta cantidad de masa junta y es más cómodo trabajar con ella. El otro trozo se puede congelar.
 
 
 
 PROCESO DE CONXELADO
Isto non sei se se fai así ou non, no meu caso dáme bo resultado, por iso paréceme importante contalo.
Á hora de conxelalo fágoo en láminas finas. Estiro a masa e envólvoa en filme, dobrándoa. Igual que as dobleces que lle damos cando o facemos, pero que a masa non se toque, é dicir no medio das dobleces está o filme.
Podemos metelo nunha bolsa de conxelar, eu non o fago, envólvoo noutro filme.
Introducímolo no congelador , de maneira que non se deforme.

Para deconxelar. Sacámolo con 3-4 horas de antelación e metémolo na neveira. Logo dese tempo estará perfecto para usar.
 
 
 
En castellano
PROCESO DE CONGELADO
Esto no sé si se hace así o no, en mi caso me da buen resultado, por eso me parece importante contarlo.
A la hora de congelarlo lo hago en láminas finas. Estiro el hojaldre y lo envuelvo en film, doblándolo. Igual que las dobleces que le damos cuando lo hacemos, pero que la masa no se toque, es decir en medio de las dobleces está el film.
Podemos meterlo en una bolsa de congelar, yo no lo hago, lo envuelvo en otro film.
Lo introducimos en el congelador , de manera que no se deforme.
Para decongelar. Lo sacamos con 3-4 horas de antelación y lo metemos en la nevera. Después de ese tiempo estará perfecto para usar.

 
 
AS PALMEIRIÑAS
Necesitamos
Unha lámina de masa follada, si é caseiro mellor . Debe ser un rectángulo que sexa, polo menos, o dobre de longo que de ancho.
azucre
Como se fan
- Estiramos a masa e, si é casero, seguramente necesitamos recortala un pouco para que quede un rectángulo perfecto.
- Dispoñemos azucre por toda a masa e pasámoslle o rodelo para que se integre na masa.
- Dobramos a masa, axudámonos do filme ou do papel que teñen os comprados, cada extremo cara ao centro, de tal forma que os os extremos queden enfrontados no centro (mirar o vídeo que nos facilita a comprensión).
- Volvemos a esparcir azucre e volvemos pasar o rodelo. Volvemos a dobrar os extremos cara o centro.
- Xa só queda unir as dúas metades e dispoñer o azucre por ambos lados, axudámonos do filme ou o papel para presionar o azucre.
- Neste momento, se a masa follada é caseira necesita ir á nevera durante media hora ou ao conxelador durante 10 minutos, así endurecerase a masa e facilitaranos porder cortala.
- Cortamos en porcións dun cm aproximadamente e dispoñémolas nunha bandexa cuberta con papel de forno.
- Esmagamos as palmeritas cun coitelo ou cunha culler.
- Acendemos o forno a 220º e mentres se quenta metemos a fonte coas palmeiriñas na neveira.
- Forneámolas durante uns 15-17 minutos, aos 10 minutos dámoslle a volta para que se douren polos dous lados.
- Cando as vexamos douradiñas retirámolas.
 
 

En castellano
LAS PALMERITAS
Necesitamos
Una lámina de hojaldre, si es casero mejor. Debe ser un rectángulo que sea, por lo menos, el doble de largo que de ancho.
azúcar
Como se hacen
- Estiramos la masa de hojaldre y, si es casero, seguramente necesitamos recortarla un poco para que quede un rectángulo perfecto.
- Disponemos azúcar por toda la masa y le pasamos el rodillo para que se integre en la masa.
- Doblamos la masa, nos ayudamos del film o del papel que tienen los comprados, cada extremo hacia el centro, de tal forma que los los extremos queden enfrentados en el centro (mirar el vídeo que nos facilita la comprensión).
- Volvemos a esparcir azúcar y volvemos a pasar el rodillo. y volvemos a doblar los extremos hacia el centro.
- Ya solo queda unir las dos mitades y disponer el azúcar por ambos lados, nos ayudamos del film o el papel para presionar el azúcar.
- En este momento, si el hojaldre es casero necesita ir a la nevera durante media hora o al congelador durante 10 minutos, así se endurecerá la masa y nos facilitará porder cortarla.
- Cortamos en porciones de un cm aproximadamente y las disponemos en una bandeja cubierta con papel de horno.
- Aplastamos las palmeritas con un cuchillo o con una cuchara.
- Encendemos el horno a 220º y mientras se calienta metemos la fuente de horno con las palmeritas en la nevera.
- Las horneamos durante unos 15-17 minutos, a los 10 minutos le damos la vuelta para que se doren por los dos lados.
 
 

14 comentarios:

 1. Estoy deseando hacerlas con espelta! Vaya pinta que tienen.... lo malo es que son viciosillas! Besos

  ResponderEliminar
 2. oooh nena, que maravilla!!!! desde luego que lo bordas todo... no importa lo que te echen, le das a todo.. y no es peloteo, para que me pongas en la lista de herederas de ese plato maravilloso eh.. que lo digo de verdad!!! si eres una de mis tres larousses!!!! y se nota jajajajaj y por ser tu alumna más fiel, deberías darme dos números para el sorteo del plato..jajajjajajjajj valeeeee, lo dejo ya!!!! :P

  que me necntan, te han quedado super bonitas, todo corazón como tú!!! las intentaré.. seguro, pero la semana que viene, que esta vamos bien de mantequilla.jajajjajaj

  un besote wapa

  ResponderEliminar
 3. Te han quedado PERFECTAS!! De verdad, valoro un montón a quien se anima a preparar hojaldre que es algo que me asusta, así que felicidades guapa.

  Un beso gordo

  ResponderEliminar
 4. Con la pereza que da preparar el hojaldre y lo fácil que lo has hecho tú!
  Ana de JUEGO DE SABORES  ResponderEliminar
 5. Aprendi a fazer massa folhada num curso de pastelaria que tirei á 17 anos atrás.
  E por acaso adorava fazer mas desde ai nunca mais fiz.
  Dá trabalho mas vale a pena pois o sabor é bem melhor.
  Ficaram lindos os palmieres.
  bjs

  ResponderEliminar
 6. Deliciosas, el hojaldre es una de las masas que me encanta preparar. Ni comparación con el comprado.
  Besos

  ResponderEliminar
 7. Que douradiñas che quedaron, son un ledicia para vista e ben segura que tamén para o padal. E a lección da masa follada e unha marabilla
  Un bico e boa fin de semana
  ResponderEliminar
 8. Como me gustan y ademas con hojaldre casero, a si tienen que estar buenas a la fuerza, besos

  ResponderEliminar
 9. Aún no he probado nunca hacer la masa de hojaldre yo misma pero viendo tu entrada ya me animo. Me apetecen mucho estas palmeriñas aunque fácil no parecen pero voy a intentarlo. Gracias por compartirlo.

  ResponderEliminar
 10. Como me tentas cada vez que pos o tutorial da masa follada, ó final vou ter que poñerme a facela.

  Bicos

  ResponderEliminar
 11. Fixeno una vez e o resultado foi da quela maneira, inda que se comeu ,repetir non repetin ii pero o ver as tuas palmeiras volvin a ter ganas de faceloii ademais explicalo de maravilla, como teña un pouco de tempo poñome a elo iiii quedaronche que no hay mais que ver as fotos de luxo total....Bicos

  ResponderEliminar
 12. Con esa boa pinta dan gañas de perderlle o medo e decidirse a preparar na casa a masa.

  Bicos.

  ResponderEliminar

Cóntame que che parece

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...