lunes, 18 de abril de 2011

TORTA MOUSSE DE NUTELLA

Esta receita é moi popular na blogosfera e agora entendo o porqué. Simplemente deliciosa. Ao ser tan popular, para min é case imposible resistirme a ela, ademais tendo en conta que son a fan número un das cremas de chocolate e abelá, non podo compralas porque senón ata que lle dou fin ao bote non paro, é máis, cómoa a culleradas, non me fai falta pan nin nada.
Gustoume tando que en menos dun mes xa a preparei tres veces, acontecemento que tiña, aproveitaba para facela e gozala e así de paso comerme unhas culleradiñas extra da nutella (que vicio).
Como xa dixen, é moi popular, consultei varios blogs e en todas teñen os mesmos ingredientes. Aínda que me baseei nesas variei as cantidades dos ingredientes.
Usei un molde de 22 cm, para que quedara máis alta, ademáis sempre fago unha pequeniña nun molde de empatar, non lle dou nada a ninguén sin telo probado eu antes (e de paso póñome as botas)
En castellano
Esta receta es muy popular en la blogosfera y ahora entiendo el porqué. Simplemente deliciosa. Al ser tan popular, para mi es casi imposible resistirme a ella, además teniendo en cuenta que soy la fan número uno de las cremas de chocolate y avellana, no puedo comprarlas porque sino hasta que le doy fin al bote no paro, es más, me la como a cucharadas, no me hace falta pan ni nada.
Me ha gustado tando que en menos de un mes ya la he preparado tres veces, acontecimiento que tenía, aprovechaba para hacerla y disfrutarla y así de paso comerme unas cucharaditas extra de la nutella (que vicio).
Como ya he dicho, es muy popular, consulté varios blogs y en todas tienen los mismos ingredientes. Aunque me he basado en esas he variado las cantidades de los ingredientes.
He usado un molde de 22 cm para que quedara más alta y además siempre hago una pequeñita (con un aro de emplatar) para ver como queda, no le doy nada a los demás sin probarlo yo antes (y de paso me pongo las botas)Ingredientes
Para a base de biscoito
2 ovos
2 culleradas de azucre
1 ½ culleradas de fariña
½ cullerada de cacao puro
Para o almíbar
200 ml de líquido (auga e viño doce ou ron, a proporción que nos guste)
3 culleradas de azucre
Para a mousse:
500 ml de nata.
3 claras de ovo.
250 gr. de nutella.
75 ml de leite.
5 follas de xelatina.

Para a cobertura:
100 gr. de nata.
150 gr. de chocolate con leite
30 gr. de manteiga.
1 folla de xelatina

Decoración
100 g de Chocolate fondant
Chocolate branco

En castellano
Ingredientes
Para la base de bizcocho
2 huevos
2 cucharadas de azúcar
1 ½ cucharadas de harina
½ cucharada de cacao puro
Para el almíbar
200 ml de líquido (agua y vino dulce o ron, la proporción que nos guste)
3 cucharadas de azúcar

Para la mousse:
500 ml de nata.
3 claras de huevo.
250 gr. de nutella.
75 ml de leche.
5 hojas de gelatina.
Para la cobertura:
100 gr. de nata.
150  gr. de chocolate con leche
30 gr. de mantequilla.
1 hoja de gelatina
Decoración
100 g de Chocolate fondant
Chocolate blanco

Elaboración
Da base de biscoito
O biscoito sempre fago o mesmo para este tipo de tortas, aínda que para esta intenteino con outro procedemento. Sempre batía por separado as xemas e as claras e decidín bater os ovos co azucre ata que aumenten o volume. Gustoume máis o resultado e de paso é máis cómodo.
- Prequentar o forno a 180º.
- Bater os ovos co azucre ata que branqueen e dupliquen o volume (axudados das barillas dun batedor é máis fácil)
- Incorporar a fariña e o cacao en forma de chuvia, tamizándoa. Con coidado e con movementos envolventes.
- Engraxar e enfariñar ou cubrir o fondo con papel de fornear, dun molde desmontable. Esta masa non estende ben, polo que debemos estendela axudándonos dunha espátula ou lingua, tamén damos uns golpiños contra algunha superficie para que quede mellor estendida por todo o fondo do molde.
- Introducir no forno prequentado a 180º, 10 minutos.
- Cando estea frío mollámolo co almíbar.
Do almíbar
- Poñemos nun cazo a quentar tódolos ingredientes durante 5 minutos.
- Remollamos a base de biscoito
Da mousse
- Montar a nata. Eu o que fago é dividir a nata en dous recipientes (250  ml en cada un) e montar por separado.
- Montar as claras.
- Pór a xelatina a remollar en auga fría durante 5 minutos. Mentres, quentar a nutella co leite ata que se mesture ben, non é necesario que ferva.
- Escorrer a xelatina e mesturala coa nutella ata que se disolva, xa retirado do lume. Incorporar ben e deixar que amorne.
- Unha vez tépedo, case frío, mestúrase coa metade da nata (por iso a divído). Incorporar o resto da nata con coidado para que non se baixe, a primeira metade da nata, ao mesturala coa nutella licuase bastante.
- Para rematar incorporar as claras, con coidado e movementos envolventes para que non se baixe a mestura.
- Introducimos nun molde desmontable onde xa temos a base de bizcocho que xa está remollado do almíbar. Sempre o coloco no prato en que quero servilo.Cobertura
- Desfacer no micro o chocolate coa nata e a manteiga. Mírase e remóvese a intervalos de 30 segundos ata que estea totalmente desfeito. Mentres pomos a folla de xelatina a remollar en auga fría. Mesturar a xelatina escorrida coa mestura anterior.
- Deixar amornar e depositala con coidado na superficie da mousse, que xa está callada, despois dunhas 4 horas ou toda a noite.
- Meter na neveira e esperar a que adquira consistencia.
Decoración
Facía moito tempo que me apetecía facerlle este tipo de decoración a unha torta e dispúxenme a probar. Todo tendo en conta que teño pouca paciencia e son bastante patosa, por iso creo que me demorei tanto. Pero cando tes un pouco máis de tempo intentas tomarlo con calma. Fíxeno en dúas das tortas, na primeira resultou un tanto desastroso, pero serviume para saber que era o que tiña que facer para a próxima, a cal saíume perfecta.
Detallo o que fixen, máis que nada porque así me serve ao min de recordatorio (non estarían mal unhas fotiños, para a próxima).
- Derrétese o chocolate negro no micro, mírase a intervalos de 20-30 segundos para que non se queime. Unha vez derretido metémolo nunha bolsa ou nunha manga pasteleira con boquiña fina (pero eu diso non teño, así que unha bolsita e listo).
- Cortamos dúas tiras de papel de fornear un pouco máis ancho que o alto da torta, eu fágoo da medida do aro (molde) no que está colocado, entre as dúas metades ten que ser o tamaño da circunferencia da torta (se cortamos dúas tiras do ancho normal de papel, sae un pouco máis, pero recórtase o sobrante e listo).
- Imos facendo os debuxos no papel e deixamos que enfríe un pouco. Pasámolo con coidado á neveira, pero só por espazo de 2-3 minutos, non máis porque o que non queremos é que o chocolate quede totalmente duro senón romperíanos.
- Unha vez transcorrido ese tempo xa podemos pór as tiras ao redor da torta con coidado e presionado, suavemente, contra as paredes da torta, coas propias mans ímoslle dando un pouco de calor e presionando para que quede ben adherido.
- Para rematar, eu coloqueille o aro, así exerce presión e queda mellor, pero penso que isto hai que facelo con moito coidado, tanto para colocalo como para quitalo, poida que nos rompa o chocolate.
- Despois dun tempo, quitamos o aro e quitámoslle con coidado a tira de papel.
- Para a decoración superior optei por unhas varutas de chocolate branco feitas co coitelo.
En castellano
Elaboración
De la base de bizcocho
El bizcocho siempre hago el mismo para este tipo de tartas, aunque para ésta lo intenté con otro procedimiento. Siempre batía por separado las yemas y las claras y decidí batir los huevos con el azúcar hasta que aumenten el volumen. Me gustó más el resultado y de paso es más cómodo.
- Precalentar el horno a 180º.
- Batir los huevos con el azúcar hasta que blanqueen y dupliquen el volumen (ayudados de las barillas de un batidor es más fácil)
- Incorporar la harina y el cacao en forma de lluvia, tamizándolos. Con cuidado y con movimientos envolventes.
- Engrasar y enharinar o cubrir el fondo con papel de hornear, de un molde desmontable. Esta masa no extiende bien, por lo que debemos extenderla ayudándonos de una espátula o lengua, también damos unos golpes contra alguna superficie para que quede mejor extendida por todo el fondo del molde.
- Introducir en el horno precalentado a 180º, 10 minutos.  Le retiramos el papel de hornear, si lo tuviera y lo dejamos enfriar sobre una rejilla
- Cuando esté frío lo mojamos con el almíbar, ya en el plato en que vamos a servirla y con el aro, del molde, puesto.
Del almíbar
- Ponemos en uno cazo a calentar todos los ingredientes durante 5 minutos.
- Remojamos la base de bizcocho
De la mousse
- Montar la nata. Yo lo que hago es dividir la nata en dos recipientes (250 ml en cada uno) y montar por separado.
- Montar las claras.
- Poner la gelatina a remojar en agua fría durante 5 minutos. Mientras, calentar la nutella con la leche hasta que se mezcle bien, no es necesario que hierva.
- Escurrir la gelatina y mezclarla con la nutella hasta que se disuelva, ya retirado del fuego. Incorporar bien y dejar que temple.
- Una vez templado, casi frío, se mezcla con la mitad de la nata (por eso lo divido). Incorporar el resto de la nata con cuidado para que no se baje, la primera mitad de la nata, al mezclarla con la nutella se licua bastante.
- Por último incorporar las claras, con cuidado y movimientos envolventes para que no se baje la mezcla.
- Introducimos en un molde desmontable donde ya tenemos la base de bizcocho remojado con el almíbar. Siempre lo coloco en el plato en que quiero servirlo.Cobertura
- Deshacer en el micro el chocolate con la nata y la mantequilla. Se mira y remueve a intervalos de 30 segundos hasta que esté totalmente deshecho . Mientras ponemos la hoja de gelatina a remojar en agua fría. Mezclar la gelatina escurrida con la mezcla anterior.
- Dejar templar y depositarla con cuidado en la superficie de la mousse.
- Meter en la nevera y esperar a que adquiera consistencia.
Decoración
Hacía mucho tiempo que me apetecía hacerle este tipo de decoración a una tarta y me dispuse a probar. Todo teniendo en cuenta que tengo poca paciencia y soy bastante patosa, por eso creo que me demoré tanto. Pero cuando tienes un poco más de tiempo intentas tomártelo con calma. Lo hice en dos de las tartas, en la primera resultó un tanto desastroso, pero me sirvió para saber que era lo que tenía que hacer para la próxima, la cual me salió perfecta.
Detallo lo que hice, más que nada porque así me sirve a mi de recordatorio (no estarían mal unas fotillos, para la próxima).
- Se derrite el chocolate negro en el micro, se mira a intervalos de 20-30 segundos para que no se queme. Una vez derretido lo metemos en una bolsa o en una manga pastelera con boquilla fina (pero yo de eso no tengo, así que una bolsita y listo). A la bolsa tenemos que hacerle un pequeñocortecito en una de las esquinas.
- Cortamos dos tiras de papel de hornear un poco más ancho que el alto de la tarta, yo lo hago de la medida del aro (molde) en que lo he colocado, entre las los dos mitades tiene que ser el tamaño de la circunferencia de la tarta (si cortamos dos tiras del ancho normal de papel, sale un poco más, pero se recorta lo sobrante y listo).
- Vamos haciendo los dibujos en el papel y dejamos que temple un poco. Lo pasamos con cuidado a la nevera, pero solo por espacio de 2-3 minutos, no más porque lo que no queremos es que el chocolate se quede totalmente duro sino nos rompería.
- Una vez transcurrido ese tiempo ya podemos poner las tiras alrededor de la tarta con cuidado y presionado, suavemente, contra las paredes de la tarta, con las propias manos le vamos dando un poco de calor y presionando para que quede bien adherido.
- Por último, yo le coloqué el aro, así ejerce presión y queda mejor, pero pienso que esto hay que hacerlo con mucho cuidado, tanto para colocarlo como para quitarlo, puede que se nos rompa el chocolate.
- Pasado un tiempo, retiramos el aro y quitamos el papel de hornear.
- Para la decoración superior opté por unas virutas de chocolate blanco hechas con el cuchillo. 

53 comentarios:

 1. ¡¡¡IMPRESIONANTE!!!
  Te ha quedado de auténtico lujo, seguro que sabe a cielo.
  Ya me he guardado la receta para ver si me animo aunque no creo que obtenga tus resultados tan buenos.
  Gracias por la receta y un beso.

  ResponderEliminar
 2. Uauuuuu....la tarta, aunque la he visto por la blogosfera, no la he hecho nunca...pero mañana tengo q hacer una tarta mousse y me llevo esta decoracion...lo has explicado muy bien, asi q espero no tener problemas...

  Un abrazo,

  ResponderEliminar
 3. É unha das miñas receitas pendentes, vina xa en moitos blogues, así que a ver se deste verán non pasa ;)
  Encántame o pratiño azul, é precioso, e a tarta así en versión pequeña queda moi bonitiña :D
  Bicos!!

  ResponderEliminar
 4. Ohhhhhhhhhhhhhhhhh, dame la individual, aunque ya esté empezada, me da igual, quiero esa porción!!!!!!!Te ha quedado una mousse perfecta, felicidades. Además con lo buena que está no me extraña que quieras ponerte las botas tu sola, también lo haría yo ;-))
  Besitos guapa!!!!!!

  ResponderEliminar
 5. Esta tarta es para mi, verdad? Por mi cumple ! Es? Es? jajaja!

  Buenísima, mira que yo no soy muy de choco, pero si lo mezclamos con avellana ya es otro cantar!

  Qué fotos, se ve genial la textura, y esa cobertura blandita...mmmm! por favor, que fame!
  Eso de comer a las 4 me mata!

  Un besi!
  natalia

  ResponderEliminar
 6. Qué recetas más ricas tienes. Siempre es un placer visitar tu blog. Esta tarta te ha quedado de verdadero lujo.
  Un beso!

  ResponderEliminar
 7. Bua, chiqui, la tengo pendiente desde hace tiempo y ahora que te la veo, no sé porqué no la he hehco antes... qué pintaza!!!

  Espectacular! La subo en mi lista a categoría "pendientes urgente" :D qué buena!!!!

  Mil besos.

  ResponderEliminar
 8. Pero qué boísima!!! E esa textura...teño que facela xa!!!
  Unha aperta

  ResponderEliminar
 9. Para quitarse el sombrero, realmente espectacular!!
  Un beso
  http://desdelacuinadelhort.blogspot.com/

  ResponderEliminar
 10. Demasiado buena!!
  Estas fotos no se pueden poner, son malas... esa cremosidad, esa textura... me dan sudores fríos, tengo que prepararla!!

  ResponderEliminar
 11. INCREIBLE......

  Está increible esta tarta.... saliuche boísima... que envexa porfavor!!!!

  Biquiños mil!!
  Lau.

  ResponderEliminar
 12. A presentación é de 10 , sinxela e moi elegante.
  A tarta é boisima
  Bicos

  ResponderEliminar
 13. qué bonita y qué buena se ve, hace tiempo que le tengo ganas a esta tarta y por lo que cuentas tiene que estar de miedo y la decoración con chocolate tampoco me atreví todavía me da que con lo patosa que soy rompería todo el chocolate, pero algún día hay que probar no?, un beso.

  ResponderEliminar
 14. Impresionante ,preciosa ,exquisita ...una delica para la vista y sin lugar a dudas al paladar

  besos

  ResponderEliminar
 15. Guauuu...que me pierdo entre tanto chocolate!!Menuda delicia. Me encanta!! Presentación un sobresaliente.
  Besos

  ResponderEliminar
 16. Unha torta cunha presentación sensacional!! vese que che quedou cunha textura deliciosa!!
  Moitos bicos

  ResponderEliminar
 17. MªJose, que bonita te ha quedado, el enrejillado de chocolate de lujo.Una prepsentacion de pasteleria. Me llevo la receta.
  besos y feliz semana

  ResponderEliminar
 18. Que bonita te ha quedado, la verdad es que metía yo la cuchara en ella.

  Saludos

  ResponderEliminar
 19. Ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm que deliciaaaaaaaa po dioooooooos la proxima vez haces otra pequeñita para mi yo tampoco puedo resistirme a esta tarta esta de vicio.
  Te ha quedado espectacular me encanta como la has decorado.
  Bicos mil y feli semana santa pesiosa.

  ResponderEliminar
 20. Madre mía, ¿pero que has hechoooo?, buffff, me parece una tarta preciosa , la mousse se ve espectacular y la decoración , ni te cuento, a mi me da no se que hacer esas cosas porque, como tú, no tengo nada de paciencia, jejejeje, pero, te ha quedado preciosa, de lujo, parece una corona de reina lo que le has puesto alrededor, es una tarta real
  Moitos biquiños

  ResponderEliminar
 21. Que rica!!!
  Pero dudo que a mi me salga la decoración de xocolate que tu has hecho!

  PTNTS dolça

  ResponderEliminar
 22. madre de dios !!que maravilla, que maravilla !!!

  artista eres leñe !!!

  ResponderEliminar
 23. Te ha quedado impresionante. Me encanta!!! Y la presentación preciosa.

  Un beso

  ResponderEliminar
 24. Bueno, non podo comentar só con mirala alimenta, pero cando por riba a probas...non creo que mañá no avión esté tan preto do ceo. E se por encima rematas cun bo licor café pois xa é para non poder máis, bueno a compañía tamén axuda. Boa semana Compi.

  ResponderEliminar
 25. Arrea!!!!! me has dejado impactadisima, que lo sepas!! seguro que la hago... ya me estoy guardando la receta. El mes que viene es el cumple de Rob y se la pienso hacer, a ver si me queda como a ti,,es tan bonita la decoracion!
  Mua!! un gran trabajo!

  ResponderEliminar
 26. Madreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee que es estooooooooooooo???? Nenaaa te has lucido!!! Guauuuuu Guauuu Guauuuuuuu!!! :-D

  Yo quieroooooooooooooooooooooooooooo...
  Que fotos! que receta! que maravilla! Bebeando me quedo!!!!

  Me la anoto!!
  Mil besos guapa

  ResponderEliminar
 27. Gracias por dicirme onde mercaches o prato ;)
  A min ás veces tamén me pasa o de pensar se alguén dos que me atopo nas tendas de cousas de cociña será unha blogueira coñecida, jeje, se atopas cunha moza rubia e alta de ollos azuis posiblemente sexa eu, sobre todo na tenda casa, adoro esa tenda! jaja ;)
  Por certo, chámome Yolanda :D
  Bicos!

  ResponderEliminar
 28. pues yo debo ser de las pocas que aún no la ha probado, jajaja. Bueno, pues para que no se diga me apunto la tuya con tus cantidades ;)

  Salu2, Paula
  http://conlaszarpasenlamasa.cultura-libre.net
  http://galletilandia.blogspot.com

  ResponderEliminar
 29. Bueno, bueno...esto es para inmediatamente ponerlo en mayusculas en mi blog de notas...madre mía, nena, así te espero aquí sentá hasta tu próxima entraga...que pasada de tarta! un beso enorme y ya sabes, me alegra muchísimo leerte.

  ResponderEliminar
 30. Tengo que dejar de mirarla porque me tiene embobada, te ha quedado muy bonita, me imagino su buen sabor.
  Besos.

  ResponderEliminar
 31. Una tarta de escàndalo!! te ha quedado preciosa! y la decoración es espectacular.... me encanta ;)

  Muchísimas gracias por tu visita y tus maravillosas palabras!! la verdad es que a veces puede costar comprar a través de internet, cuando no sabes quien está al otro lado. Por eso me hacen muy feliz tus palabras!!
  Un beso enorme!!

  ResponderEliminar
 32. me cachis....pero vaya pinta que tiene no?me encanta

  ResponderEliminar
 33. Que rica se ve en casa nos encanta la nuttela asi que esta tarta tengo que hacerla,gracias por la receta.
  Un saludo.

  ResponderEliminar
 34. Ayayayayayyyy!!! Qué fotos!!! Qué cosa más rica de tarta!! Además eres de las mías! de las que no nos hace falta ni pan ni nada para comernos la crema de avellanas, mmm, si es q con pan no me gusta tanto :)
  Esta tarta es peligrosa, jeje, pero ya está apuntadísima para el próximo cumple!

  Un besiño

  ResponderEliminar
 35. Impresionante, alucinante, maravillosa.
  Ys veremos cuando puedo cerrar la boca, me has dejado ....... menudas, fotos, y menudo acabado.
  Solo me queda felicitarte y para los reyes magos pedirles que quiero cocinar como tu.
  Besitosssssssss desde Alicante

  ResponderEliminar
 36. Que idea estupenda c..utilizar el molde con los aros ..llevo buscando un molde asi mediano mucho tiempo y mira donde estaba el truco ...gracias .Es impresionante lo bonita que te ha quedado ..me la apunto ..pues ahora con lo de mi marido me tengo que hacer pequeñitas ...besos MARIMI

  ResponderEliminar
 37. Una tarta ¡¡¡¡impresionante!!! y preciosa y muy bine explicada la decoración por fuera con el chocolate y ya no digamos las fotos...menos mal que no tienes mucha paciencia jeje. Eres una femomena en la cocina ¿lo sabias?
  Un biquiño

  ResponderEliminar
 38. MAravillosa!!He de estudiar a fondo la receta,soy adicta a la nutella,la como a tarros...asi me pasa que también tendré que comprarme otra casa para el culo....Que delicia y con una presesntación divina.

  Cariños

  ResponderEliminar
 39. Maria José, te ha quedado espectacular. Es una de esas tartas que circulan por la red y todas tenemos entre pendientes....incluída yo. Aunque no sea mucho de chocolate, la voy a preparar, pues tengo dos que si lo son...y mucho!!
  un biquiño

  ResponderEliminar
 40. Madre miaaaa, pero que tarta, no solo tiene que estar deliciosa, si no que además es preciosaaaaa!!!! que lujo de presentación, me ha encantado, y aunque estoy segura de que tiene su dificultad, tu lo explicas como si fuese fácil. Ja Ja, tanto que voy a atreverme a probarlo, me ha parecido una maravilla.
  bsts. maite

  ResponderEliminar
 41. Pero qué lujazo de tarta, madre mía¡¡¡

  ResponderEliminar
 42. hey pero qué rico!
  soy nueva en tu blog pero no faltarámis visitas. Hoy tengo invitados y creo que voy a hacérsela. Muchas gracias por la idea. Un saludo. cocinasinlactosa.blogspot.com Encantada. Marta

  ResponderEliminar
 43. Un espectaculo esta tarta y la decoración me ha encantado.
  Un besote

  ResponderEliminar
 44. Maaaadre santa! solo me faltó hacer la señal de la cruz y eso que ni piso la iglesia jaja..
  Que tarta más hermosisisisima! es que me quedo sin palabras, es bella y debe estar riquísima!
  La anoto ya mismo!
  besitos

  ResponderEliminar
 45. Guaaaaaaaaaaaaaau!!!
  Llevo un rato intentando coger la cuchara pero esta …….. pantalla no me deja.

  ResponderEliminar
 46. Que rica!!!!!!!!!! Fáiseme a boca auga. Non quero un anaco de torta, quéroa enteira!!!!!!!!!!!!

  ResponderEliminar
 47. Impresionante a tarta, deliciosa e a presentación espectacular, é unha auténtica preciosidade.

  Bicos

  ResponderEliminar
 48. Maravillosa!!!!!!!!!
  Me has dejado sin palabras ;-)

  ResponderEliminar
 49. Un postre delicioso y un trabajo generoso y excelente.

  Bicos.

  ResponderEliminar
 50. Encántame o teu blog!!! En especial esta tarta . Unha presentación increible . Agradécese que fagas o blog en galego . Levo pouco tempo co meu blog, pero desde este intre , fágome seguidora túa e incluote nos meus blogs favoritos . Biquiños

  ResponderEliminar
 51. He hecho esta tarta unas 5 o 6 veces, pero la última se me cortó la mezcla. Seguí los pasos como siempre ¿qué pudo haber pasado? Utilicé claras congeladas

  ResponderEliminar
 52. Anónimo, ni idea, ya la has hecho más veces que yo, yo la hice tres veces.
  Los cambios de temperatura provocan que se corte, puede que las claras estuvieran demasiado frías. Si ha sido la única vez que te pasó y lo único que cambió fueron las claras pues seguro que fue eso. Nunca he hecho nada con claras congeladas.
  Que rabia da cuando pasan esas cosas y sobre todo si te ha salico bien otras veces.

  ResponderEliminar
 53. Bueno, bueno... Fai un tempo que vin esta torta neste blog e quedoume ahí pendente por facer... e hoxe por fin lle incamo-lo dente! Abofé que está ben boa! Moitas gracias pola receita!! Iso sí, unha mágoa que sexa tan mala de cortar sen estragar toda a decoración...
  Unha aperta!

  ResponderEliminar

Cóntame que che parece

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...