lunes, 27 de agosto de 2012

PAN DE LEITE DE DAN LEPARD

PAN DE LECHE DE DAN LEPARD
Unha chea de receitas en lista de espera e vai esta chulita e cóase. É que esta receita impactoume tanto que non me podo resistir a sacala a luz e que todas esas persoas que non se atreven a facer pan o fagan, por sinxelo, rico e nada que ver co comprado.
Comentáballe a unha amiga que estaba preparando pan de molde e a ela parecíalle que tiña que ser algo moi difícil e que non se atrevía co pan. Por favor, é máis sinxelo que facer un biscoito, prometido.
Desde que descubrín o amasado Dan Lepard descubrín o paraíso. Amasar con esta técnica é tan sinxelo e dá uns resultados sensacionais, por que matarse amasando se é posible conseguir unha miga de escándalo sen esforzo?
Xa fai tempo que vin por primeira vez esta técnica, se teño que ser sincera, tardei moito en pola en práctica porque me parecía que tiña que ser imposible unha masa ben amasada sen case amasar, e é así. Primeiro únense os ingredientes e só iso, únense, déixase repousar media hora, amasase dez segundos (si segundos), a masa repousa 10 minutos (si minutos), repítese esta operación 3 veces máis (en total son catro amasados e catro repousos) e listo. Quen non pode facer isto? Quero a todo o mundo facendo pan, veña!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Polo tanto vou facer unha entrada para xente que nunca fixo pan e que non ten nin idea, detallándoo todo.
En castellano
Un montón de recetas en lista de espera y va esta chulita y se cuela. Es que esta receta me ha impactado tanto que no me puedo resistir a sacarla a luz y que todas esas personas que no se atreven a hacer pan lo hagan, por sencillo, rico y nada que ver con el comprado.
Le comentaba a una amiga que estaba preparando pan de molde y a ella le parecía que tenía que ser algo muy difícil y que no se atrevía con el pan. Por favor, es más sencillo que hacer un bizcocho, prometido.
Desde que he descubierto el amasado Dan Lepard he descubierto el paraíso.  Amasar con esta técnica es tan sencillo y da unos resultados sensacionales, por qué  matarse amasando si es posible conseguir una miga de escándalo sin esfuerzo?
Ya hace tiempo que vi por primera vez esta técnica, si tengo que ser sincera, tardé mucho en ponerla en práctica porque me parecía que tenía que ser imposible una masa bien amasada sin casi amasar, y  es así. Primero se unen los ingredientes y solo eso, se unen, se deja reposar media hora, se amasa diez segundos (sí segundos), la masa reposa 10 minutos (sí minutos), se repite esta operación 3 veces más (en total son cuatro amasados y cuatro reposos) y listo. Quien no puede hacer esto? Quiero a todo el mundo haciendo pan, venga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por lo tanto voy a hacer una entrada para gente que nunca ha hecho pan y que no tiene ni idea, detallándolo todo.Ingredientes
250 g de fariña de repostería
250 g de fariña de forza (é fariña con máis proteína, debe ter na súa composición unha porcentaxe de proteína superior a 11 g, conséguese nas panaderías ou no super, a máis fácil de atopar é da marca harimsa)
1 sobre de fermento de panadería (non vale royal, é propia de pan, a máis fácil de atopar é da marca maizena, unha caixa amarela). No verán non é necesario usar todo o sobre (aínda que se se pon todo non pasa nada)
1 cullerada de mel ou de sirope de ágave ou de sirope de arce ou de azucre
1 culleradiña de sal ou un pouco máis (eu adoito pór pouco)
350 ml de leite. Eu como non teño leite enteiro na casa poño 250 ml de leite desnatada e 100 de nata.
25 g de manteiga derretida
En castellano
Ingredientes
250 g de harina de repostería
250 g de harina de fuerza (es harina con más proteína debe tener en su composición un porcentaje de proteína superior a 11 g, se consigue en las panaderías o en el super, la más fácil de encontrar es de la marca harimsa)
1 sobre de levadura de panadería (no vale royal, es propia de pan, la más fácil de encontrar es de la marca maizena, una caja amarilla). En verano no es necesario usar todo el sobre (aunque si se pone todo no pasa nada)
1 cucharada de miel o de sirope de ágave o de sirope de arce o de azúcar
1 cucharadita de sal o un poco más (yo suelo poner poco)
350 ml de leche. Yo como no tengo leche entera en casa pongo 250 ml de leche desnatada y 100 de nata.
25 g de mantequilla derretidaPreparación
- En primeiro lugar dicir que as masas fermentadas dependen da temperatura ambiente, isto é, no verán necesitamos menos tempo, están listas antes e tamén necesitamos menos fermento. Tamén é necesario aclarar que o proceso de fermentación debe ser sempre nun lugar sen corrientes e sen cambios de temperatura. Pódese meter no forno apagado ou nalgún armario, pode ser boa técnica cubrir o recipiente cunha bolsa de plástico.
- Quentamos o leite no micro, só quitarlle o frío da neveira, uns 30 segundos, podemos tocala para ver se está a temperatura corporal máis ou menos. Mesturamos o mel ou o sirope de ágave ou o de arce ou o azucre co leite tépedo.
- Derretemos a manteiga no micro.
- Pomos nun recipiente amplo a fariña, o fermento e mesturámolas. No inverno debemos pór todo o sobre de fermento, pero no verán chega con menos, algo máis da metade, uns 3 gr.
- Incorporamos o leite ao recipiente coa fariña, mesturamos un pouco, pode ser coa man ou cunha culler de madeira. Só nos falta engadir o sal e a manteiga. Mesturamos ben todos os ingredientes ata que sexa unha masa. Pegarase un pouco ás mans. Deixámolo no recipiente tapado cun pano por espazo de dez minutos.
- A partir de aquí é cando empeza o proceso de amasado. Poida que esta parte sexa a máis complicada, complicada para quen nunca amasou, pero tampouco é difícil. Imos por partes: Engraxamos as mans e a superficie na que amasaremos, cun pouco de aceite e amasamos durante dez ou quince segundos, é dobrar a masa sobre si mesma, presionar un pouco e darlle un cuarto de volta, dobrala sobre se mesma, presionar e cuarto de volta (isto unhas 10-12 veces). Faise unha bóla e vólvese a depositar no recipiente, tápase cun pano e déixase repousar 10 minutos. Este procedemento repítese tres veces máis, en total son 4. Desde o primeiro amasado xa conseguimos ter unha masa auténtica.
- Para facilitar a comprensión deste proceso de amasado porei uns vídeos, así vese o fácil que é. Neste primeiro vídeo o amasador non ten moita pericia, o cal demostra que non é necesario ser un amasador experto. Realmente non usa a técnica correctamente. No 2º vídeo si.En castellano
Preparación
- En primer lugar decir que las masas fermentadas dependen de la temperatura ambiente, esto es, en verano necesitamos menos tiempo, están listas antes y también necesitamos menos levadura. También es necesario tener en cuenta que en el proceso de fermentación la masa debe estar en un lugar en el que no haya cambios de temperatura, ni corrientes de aire, un buen lugar puede ser el horno apagado o un armario, también es buena técnica cubrir el recipiente en una bolsa de plástico.
- Calentamos la leche en el micro, solo quitarle el frío de la nevera, unos 30 segundos, podemos tocarla para ver si está a temperatura corporal más o menos. Mezclamos la miel o el sirope de ágave o el de arce o el azúcar con la leche templada.
- Derretimos la mantequilla en el micro.
- Ponemos en un recipiente amplio la harina, la levadura y las mezclamos. En invierno debemos poner todo el sobre de levadura, pero en verano llega con menos, algo más de la mitad, unos 3 gr.
- Incorporamos la leche al recipiente con la harina, mezclamos un poco, puede ser con la mano o con una cuchara de madera. Solo nos falta añadir la sal y la mantequilla. mezclamos bien todos los ingredientes hasta que sea una masa. Se pegará un poco a las manos. Lo dejamos en el recipiente tapado con un paño por espacio de diez minutos.
-  A partir de aquí es cuando empieza el proceso de amasado. Puede que esta parte sea la más complicada, complicada para quien nunca amasó, pero tampoco es difícil. Vamos por partes: Engrasamos las manos y la superficie en la que amasaremos, con un poco de aceite y amasamos durante diez o quince segundos, es doblar la masa sobre si misma, presionar un poco y darle un cuarto de vuelta, doblarla sobre si misma, presionar y cuarto de vuelta (esto unas 10-12 veces). Se hace una bola y se vuelve a depositar en el recipiente, se tapa con un paño y se deja reposar 10 minutos. Este procedimiento se repite tres veces más, en total son 4. Desde el primer amasado ya conseguimos tener una masa auténtica.
- Para facilitar la comprensión de este proceso de amasado pondré unos vídeos, así se ve lo fácil que es. En este primer vídeo el amasador no tiene mucha pericia, lo cual demuestra que no es necesario ser un amasador experto. Realmente no usa la técnica correctamente. En el 2º vídeo sí.
 

 
 - Este reportaje es interesante verlo entero porque es muy instructivo. En la página de David de Jorge, Robin food, se puede ver entero.- Unha vez amasado, deixamos repousar a masa por espazo de media hora, ou algo máis, tapada con un pano. A masa aumentará o seu volume o dobre ou ata máis, deixámola ata que dobre o volume. No verán pode ser media hora ou 45 minutos, pero no inverno pode necesitar unha hora ou hora e media.
- Cando vexamos que dobrou o volume, desgasificamos a masa, desgasificar a masa é quitarlle o gas que colleu durante a fermentación. Estiramos a masa coas man en forma de rectángulo sobre a superficie de traballo. Dobramos as partes superior e inferior do rectángulo cara ao centro, é dicir, a parte superior vaise ao centro da masa e a inferior tamén (quedan enfrontadas). Presionamos ben os dous lados (é coma se fose a columna vertebral da masa). E volvemos dobrar pola metade, unindo ben. Facemos rodar un pouco a masa pola superficie de traballo. Quédanos un bolo alargado.

Paso a paso del proceso de formado del pan.


- Cubrimos un molde rectangular con papel de fornear ou o engraxamos e enfariñamos un pouco. Introducimos a masa e presionámola un pouco para adaptala ao molde. O molde que uso é de 30x12 e ten 8 cm de profundidade.
- Deixámola fermentar, tapado cun pano, durante unha hora aproximadamente. A medida é que a masa duplique o volume. Depende da temperatura ambiente será máis ou menos tempo.
- Prequecemos o forno a 210º e introducimos o pan, deixámolo a esa temperatura durante 10 minutos, baixamos a temperatura a 180º e deixámolo durante media hora máis. O pan terá un ton dourado, se vemos que se queima demasiado cóbrese con papel de prata.
- Un truco para saber se está cocido é darlle uns golpiños e que soe a oco. Cada forno é un mundo e en cada un necesita un tempo diferente. Nun estará en 40 minutos e noutro necesitará 50 e outro menos. Debemos coñecer como funciona o noso forno.
- Na receita orixinal pinta a masa con leite antes de metelo no forno, pero eu non o fago. O que si fago é derreter un pouco de manteiga e xusto ao sacalo do forno píntoo coa manteiga derretida, queda delicioso.En castellano
- Una vez amasado, dejamos reposar la masa, tapada por un paño, por espacio de media hora, o algo más. La masa aumentará su volumen el doble o incluso más, la dejamos hasta que doble el volumen. En verano puede ser media hora o 45 minutos, pero en invierno puede necesitar una hora u hora y media.
- Cuando veamos que ha doblado el volumen, desgasificamos la masa, desgasificar la masa es quitarle el gas que ha cogido durante la fermentación. Estiramos la masa con las mano en forma de rectángulo sobre la superficie de trabajo. Doblamos las partes superior e inferior del rectángulo hacia el centro, es decir, la parte superior se va al centro de la masa y la inferior también (quedan enfrentadas). Presionamos bien los dos lados (es como si fuera la columna vertebral de la masa). Y volvemos a doblar por la mitad, uniendo bien. Hacemos rodar un poco la masa por la superficie de trabajo. Nos queda un bollo alargado.
- Cubrimos un molde rectangular con papel de hornear o lo engrasamos y enharinamos un poco. Introducimos la masa y la presionamos un poco para adaptarla al molde. El molde que uso es de 30x12 y 8 cm de profundidad.
- La dejamos fermentar, tapado con un paño, durante una hora aproximadamente. La medida es que la masa duplique el volumen. Depende de la temperatura ambiente será más o menos tiempo.
- Precalentamos el horno a 210º e introducimos el pan, lo dejamos a esa temperatura durante 10 minutos, bajamos la temperatura a 180º y lo dejamos durante media hora más. El pan tendrá un tono dorado, si vemos que se quema demasiado se cubre con papel de plata.
- Un truco para saber si está cocido es darle unos golpecitos y que suene a hueco. Cada horno es un mundo y en cada uno necesita un tiempo diferente. En uno estará en 40 minutos y en otro necesitará 50 y otro menos. Debemos conocer como funciona nuestro horno.
- En la receta original pinta la masa con leche antes de meterlo en el horno, pero yo no lo hago. Lo que si hago es derretir un poco de mantequilla y justo al sacarlo del horno lo pinto con la mantequilla derretida, queda delicioso.
sábado, 18 de agosto de 2012

BUNDT CAKE DE CHOCOLATE Y GRACIAS MAI


Primeiro de nada quería presentar a miña nova imaxe, unha imaxe totalmente diferente. Xa levaba tempo querendo cambiala, pero non me atrevía. Abrín o blogue no verán do 2009, así un bo día sen case darme conta. Poucos cambios fixen no deseño, a verdade é que, en xeral, non me gustan demasiado os cambios. Nalgunha ocasión intenteino, pero co computador vello non podía, cada vez que o intentaba colgábaseme, polo tanto desistín. Pero agora como teño aparatiño novo, soporta mellor este tipo de cousas.
Un día  destes, de excursións pola rede, visitando eses blogs que tanto me gustan, descubrín que Mai do blog "Hierbas e especias" dedicábase a facer deseños para blogs. O que máis me sorprendeu foi que as regalaba a quen as quixese, non mo podía crer, iso é ser xeneroso e o demais son bobadas. Ademais os deseños eran superchulos, que eran o que eu andaba buscando. Envieille un comentario, nunca antes lle comentara, aínda que se era asidua ao seu blog, encántame o que fai e o que conta. Non tardou nada en contestarme e regalábame a plantilla que me gustou. Desde logo estes xestos emocionan a calquera.
Tardei bastante en aplicala porque todo o novo dáme un medo excesivo, e se se me perde o blog? E se se me perden todas a entradas e logo non sei recuperalas? A pesar das palabras tranquilizadoras de Mai eu seguía coas miñas dúbidas. Pero onte decidín coller o touro polos cornos e logo de facer copias de seguridade a trochi moche, armeime de tranquilidade e acougo e resulta que a cousa era en grao sumo sinxela. Sempre me pasa igual, medos, medos ao descoñecido e ao final non era para tanto. Iso de vivir a vida perigosamente non é para min, todo ten que estar perfectamente controlado.
Pois ao final ben contenta que estou co resultado e o  deseño paréceme precioso. A xente que vale, vale para todo, para ter un blog estupendo, facer receitas marabillosas, fotos fantásticas e ademais deseña plantillas. Só me queda dicir, e en letras maiúsculas, GRAZAS MAI!!!!!!!!!!!!!
A receita, nesta ocasión, tamén é copiada. Desde que teño o meu molde bundt úsoo todo o que podo e, como non, débese facer un clásico, o de chocolate. A receita copieina de food & cook 
En castellano
Primero de nada quería presentar mi nueva imagen, una imagen totalmente diferente. Ya llevaba tiempo queriendo cambiarla, pero no me atrevía. Abrí el blog en el verano del 2009, así un buen día sin casi darme cuenta. Pocos cambios hice en el diseño del blog, la verdad es que, en general, no me gustan demasiado los cambios. En alguna ocasión lo intenté, pero con el ordenador viejo no podía, cada vez que lo intentaba se me colgaba, por lo tanto desistí. Pero ahora como tengo aparatito nuevo soporta mejor este tipo de cosas.
Un día de estos, de excursiones por la red, visitando esos blogs que tanto me gustan, descubrí que Mai del blog "Hierbas y especias" se dedicaba a hacer plantillas para blogs. Lo que más me sorprendió fue que las regalaba a quien las quisiera, no me lo podía creer, eso es ser generoso y lo demás son tonterías. Ademas los diseños eran superchulos, vamos que eran lo que yo andaba buscando. Le envié un comentario, nunca antes le había comentado, aunque si era asidua a su blog, me encanta lo que hace y lo que cuenta. No tardó nada en contestarme y me regalaba la plantilla que me había gustado. Desde luego estos gestos emocionan a cualquiera.
Tardé bastante en aplicarla porque todo lo nuevo me da un miedo excesivo, y si se me pierde el blog? Y si se me pierden todas la entradas y luego no sé recuperarlas? A pesar de las palabras tranquilizadoras de Mai yo seguía con mis dudas. Pero ayer decidí coger el toro por los cuernos y después de hacer copias de seguridad a trochi moche, me armé de tranquilidad y sosiego y resulta que la cosa era de lo más sencilla. Siempre me pasa igual, miedos, miedos a lo desconocido y al final no era para tanto. Eso de vivir la vida peligrosamente no es para mi, todo tiene que estar perfectamente controlado.
Pues al final bien contenta que estoy con el resultado y la plantilla me parece preciosa. La gente que vale, vale para todo, para tener un blog estupendo, hacer recetas maravillosas, fotos fantásticas y además diseña plantillas. Solo me queda decir, y en letras mayúsculas, GRACIAS MAI!!!!!!!!!!!!!
La receta, en esta ocasión, también es copiada. Desde que tengo mi molde bundt lo uso todo lo que puedo y, como no, se debe hacer un clásico, el de chocolate. La receta la copié de food & cook.
Ingredientes
225 gr. de manteiga
250 gr. de azucre (na receita orixinal leva 410 g)
4 ovos a temperatura ambiente
360 gr. de fariña
7 gr. de bicarbonato sódico (na orixinal pon 15, pero inflaba demasiado)
1 chisco de sal
240 ml. de buttermilk (como é difícil atopala, podémola facer na casa)
65 gr. de cacao en po
160 ml. de auga
2 culleradiñas de extracto de vainilla

Ingredientes para a buttermilk
250 ml de leite enteiro
1 cullerada de zume de limón ou de vinagre
En castellano
Ingredientes
225 gr. de mantequilla
250 gr. de azúcar (en la receta original lleva 410 g)
4 huevos a temperatura ambiente
360 gr. de harina
7 gr. de bicarbonato sódico (en la original pone 15, pero inflaba demasiado)
1 pizca de sal
240 ml. de buttermilk (como es difícil encontrarla, la podemos hacer en casa)
65 gr. de cacao en polvo
160 ml. de agua
2 cdtas. de extracto de vainilla

Ingredientes para la buttermilk
250 ml de leche entera
1 cucharada de zumo de limón o de vinagreElaboración
- Mesturamos a manteiga a temperatura ambiente e o azucre ata obter unha masa lixeira e esponxosa.
- Podemos ir facendo a buttermilk: pór nun bol 250 ml. de leite, engadirlle unha cullerada rasa de vinagre ou de zume de limón e deixalo repousar durante 10 minutos a temperatura ambiente. Transcorrido este tempo mesturámolo todo e xa teremos a nosa buttermilk caseira lista para usar.
- Engadimos os ovos un a un e batemos ben logo de cada adicción.
- Nun bol tamizamos a fariña, o sal e o bicarbonato sódico e engadímosllo á masa anterior alternándoa coa buttermilk, farémolo en tres adiccións.
- Pomos a auga a ferver (ou no microondas) e cando chegue a ebulición engadímoslla ao cacao en po, mesturamos ata formar unha masa homoxénea.
- Engadimos esta mestura suavemente á masa, xunto co extracto de vainilla e batémolo ata que estean integrados todos os ingredientes.
- Engraxamos o molde, derrito un pouco de manteiga no micro e pincelo o molde en dirección ascendente. Nunca o enfariño e non se pega.
- Vertemos a mestura sobre o molde e introducímolo no forno, prequecido a 180º, durante 50 minutos aproximadamente, ou ata que piquemos e vexamos que a nosa agulla sae limpa.
- Cando o noso bizcocho estea forneado, sacámolo e deixámolo uns minutos ata que se arrefríe dentro do molde, a continuación sacámolo e deixámolo arrefriar completamente sobre unha grella.Elaboración
- Mezclamos la mantequilla blanda y el azúcar hasta obtener una masa ligera y esponjosa.
- Podemos ir haciendo la buttermilk: poner en un bol 250 ml. de leche, añadirle una cucharada rasa de vinagre o de zumo de limón y dejarlo reposar durante 10 minutos a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo lo mezclamos todo y ya tendremos nuestra buttermilk casera lista para usar.
- Añadimos los huevos uno a uno y batimos bien después de cada adicción.
- En un bol tamizamos la harina, la sal y el bicarbonato sódico y se lo añadimos a la masa anterior alternándola con la buttermilk, lo haremos en tres adicciones.
- Ponemos el agua a hervir (o en el microondas) y cuando llegue a ebullición se lo añadimos al cacao en polvo, mezclamos hasta formar una masa homogénea.
- Añadimos esta mezcla suavemente a la masa, junto con el extracto de vainilla y lo batimos hasta que estén integrados todos los ingredientes.
- Engrasamos el molde, derrito un poco de mantequilla en el micro y pincelo el molde en dirección ascendente. Nunca lo enharino y no se pega
- Vertimos la mezcla sobre el molde y lo introducimos en el horno, precalentado a 180º, durante 50 minutos aproximadamente, o hasta que pinchemos y veamos que nuestra aguja sale limpia.
- Cuando nuestro bizcocho esté terminado, lo sacamos y lo dejamos unos minutos hasta que se enfríe dentro del molde, a continuación lo sacamos y lo dejamos enfriar completamente sobre una rejilla.
jueves, 16 de agosto de 2012

HOXALDRES CON CEBOLA CARAMELIZADA E QUEIXO BRIE

HOJALDRES CON CEBOLLA CARAMELIZADA Y QUESO BRIE
Veña unha salgadiña, un aperitivo para estes días festivo-estivais. Polos nunha mesa e cando te dás conta xa non están, gústanlle a todo o mundo, se ata á miña  compi  Patricia os comeu, iso que lle levanta a tapa á empanada para quitarlle a cebola.
Para min facer estes aperitivos sempre é unha boa desculpa para porme coa masa follada, que no fondo encántame todo o proceso. Non é obrigatorio preparar a masa follada, aínda que nunca me cansarei de recomendar elaborala na casa, para iso teño publicada unha entrada na que detallo o seu proceso. Todo é empezar, unha vez que se lle perde o medo dá menos traballo que baixar ao super a comprala.
Probeinos con varios tipos de queixo e con todos son deliciosos. A receita vinlla a Silvia de Mi dulce tentación, ela proponos con queixo de cabra, aínda que o queixo de cabra non é para todos os padais. Persoalmente dáme igual o tipo de queixo, debo confesar que o brie é a miña  perdición.En castellano
Venga una saladita, un aperitivo para estos días festivo-veraniegos. Los pones en una mesa y cuando te das cuenta ya no están, le gustan a todo el mundo, si hasta mi compi Patricia se los comió, eso que le levanta la tapa a la empanada para quitarle la cebolla.
Para mi hacer estos aperitivos siempre es una buena disculpa para ponerme con el hojaldre, que en el fondo me encanta. No es obligatorio preparar el hojaldre, aunque nunca me cansaré de recomendar el elaborarlo en casa, para ello tengo publicada una entrada en la que detallo su proceso. Todo es empezar, una vez que se le pierde el miedo da menos trabajo que bajar al super a comprarlo.
Los he probado con varios tipos de queso y con todos son deliciosos. La receta se la vi a Silvia de Mi dulce tentación, ella los propone con queso de cabra, aunque el queso de cabra no es para todos los paladares. Personalmente me da igual el tipo de queso, debo confesar que el brie es mi perdición.Ingredientes
1 peza de masa follada, comprada ou caseira (a miña era caseira)
3 cebolas medianas
75 ml de vinagre, poño metade de vinagre de viño e metade de módena.
1 cullerada de glasé de vinagre de frambuesa
Aceite de oliva
2 culleradas de azucre moreno
sal
Queixo brie, ou calquera outro queixo que sexa de noso agrado. Con queixo de cabra tamén quedan fantásticos
Piñóns
Herbas provenzais.

En castellano
Ingredientes
1 plancha de hojaldre, comprado o casero (el mío era casero)
3 cebollas medianas
75 ml de vinagre, pongo mitad de vinagre de vino y mitad de módena.
1 cucharada de glasé de vinagre de frambuesa
Aceite de oliva
2 cucharadas de azúcar moreno
sal
Queso brie, o cualquier otro queso que sea de nuestro agrado. Con queso de cabra también quedan fantásticos
Piñones
Hierbas provenzales.Preparación
- Elaborar a masa follada ou cómprase no super.
- Empezamos preparando a cebola caramelizada, que podemos facela o día anterior. Para iso cubrimos o fondo dunha tixola con aceite de oliva e incorporamos as cebolas cortadas finiñas, en xuliana. Deixamos as cebolas, dándolle voltas de cando en vez ata que estean tenras e cun ton transparente.
- Nun recipiente mesturamos os vinagres e o glasé de vinagre de frambuesa que incorporamos á tixola coa cebola. Deixamos que se vaia consumindo a lume medio e removendo de cando en vez.
- Logo de media hora, engadimos un pouco de sal e as dúas culleradas de azucre.
- Deixámolo ata que se consuma todo o vinagre e a cebola teña un ton marrón. Nunca sei canto tempo necesita. Penso que en total debe estar ao redor de 50 minutos. Aínda que polo aspecto sabemos perfectamente cando está listo.
- Cortamos a masa follada ao noso gusto (en rectángulos, por exemplo) e dispomos as porcións na bandexa de forno cuberta con papel de fornear. Encima de cada porción pomos unha culleradiña de cebola confitada, encima o queixo, uns piñóns e espolvoreamos con herbas provenzais.
- Introducimos no forno prequecido a 200º ata que vexamos que a masa follada estea dourada, uns 20 minutos (supoño).
- Só queda ver as caras dos nosos convidados ao comelos, porque isto hai que facelo para invitados.En castellano
Preparación
Elaborar el hojaldre o se compra en el super.
- Empezamos preparando la cebolla caramelizada, que podemos hacerla el día anterior. Para ello cubrimos el fondo de una sartén con aceite de oliva e incorporamos las cebollas cortadas finitas, en juliana. Dejamos las cebollas, dándole vueltas de vez en cuando hasta que estén tiernas y con un tono transparente.
- En un recipiente mezclamos los vinagres y el glasé de vinagre de frambuesa que incorporamos a la sartén con la cebolla. Dejamos que se vaya consumiendo a fuego medio y removiendo de vez en cuando.
- Después de media hora, añadimos un poco de sal y las dos cucharadas de azúcar.
- Lo dejamos hasta que se consuma todo el vinagre y la cebolla tenga un tono marrón. Nunca sé cuanto tiempo está. Pienso que en total debe estar alrededor de 50 minutos. Aunque por el aspecto sabemos perfectamente cuando está listo.
- Cortamos la plancha de hojaldre a nuestro gusto y disponemos las porciones en la bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Encima de cada porción ponemos una cucharadita de cebolla confitada, encima el queso, unos piñones y espolvoreamos con hierbas provenzales.
- Introducimos en el horno precalentado a 200º hasta que veamos que el hojaldre esté dorado, unos 20 minutos (supongo).
- Solo queda ver las caras de nuestros invitados al comerlos, porque esto hay que hacerlo para invitados.
miércoles, 8 de agosto de 2012

BISCOITO CON XIROPE DE ÁGAVE

BIZCOCHO CON SIROPE DE ÁGAVE
Dun tempo para acó teño un pouco vetado facer dulzainas. O paso do tempo, o transcorrer dos anos e os excesos fan que os organismos se resinan e digan, "ata aquí!!!!". Esas analíticas chivatas son as que non nos deixan seguir gozando dos praceres da vida ou do padal. O colesterol, os triglicéridos, o azucre..., eses quilos que quedan a vivir... Vaia que de súpeto somos demasiados para un só corpo e a convivencia faise difícil.
Aínda así de cando en vez apetécenos gozar de algo especial, algo con bo sabor e para iso é necesario agudizar o enxeño e preparar cousas que non permitan que eses axentes intrusos se sigan reproducindo e ocupen máis espazo do debido.
En castellano
De un tiempo a esta parte tengo un poco vetado hacer dulzainas. El paso del tiempo, el transcurrir de los años y los excesos hacen que los organismos se resientan y digan, "hasta aquí". Esas analíticas chivatas son las que no nos dejan seguir disfrutando de los placeres de la vida o del paladar. El colesterol, los triglicéridos, el azúcar..., esos kilos que se quedan a vivir... Vamos que de repente somos demasiados para un solo cuerpo y la convivencia se hace difícil.
Aún así de vez en cuando nos apetece disfrutar de algo especial, algo con buen saborcillo y para eso es necesario agudizar el ingenio y preparar cosas que no permitan que esos agentes intrusos se sigan reproduciendo y ocupen más espacio del debido.Ingredientes
1 iogur natural ou do sabor que prefiramos (se o substituímos por un bote de nata de 200 ml, é máis rico).
150 g de sirope de ágave
3 ovos
2 1/2 vasos do iogur de fariña (o vaso do iogut servirá de medida). En caso de usar nata necesitamos 3
1 vaso do iogur de améndoa moída
Unhas pingas de esencia (o sabor que máis nos guste, limón, vainilla...)
1 vaso de iogur de aceite (se usamos nata só pomos medio)
2 sobres dobres de gasosas do mercadona (2 brancos e dous morados) ou 1 sobre royal
En castellano
Ingredientes
1 yogurt natural o del sabor que prefiramos (si lo sustituímos por un bote de nata de 200 ml, es más rico).
150 g de sirope de ágave
3 huevos
2 1/2 vasos del yogurt de harina (el vaso del yogurt nos servirá de medida). En caso de usar nata necesitamos 3
1 vaso del yogurt de almendra molida
Unas gotas de esencia (el sabor que más nos guste, limón, vainilla)
1 vaso de yogurt de aceite (si usamos nata solo ponemos medio)
2 sobres dobles de gaseosas del mercadona (2 blancos y dos morados) o 1 sobre royalPreparación
- Mesturamos o iogur ou a nata co sirope e batémolo.
- Engadimos o aceite, batemos.
- Incorporamos os ovos e mesturámolos ben. Eu vouno facendo cun batidor de dúas varillas.
- Para rematar só queda engadir a fariña tamizada aos poucos, os sobres de gasosas ou o royal e a améndoa moída.
- Cubrimos un molde con papel de fornear ou o engraxamos e enfariñamos. Introducimos a masa.
- Metemos no forno prequecido a 180º durante uns 40-45 minutos (o tempo sempre depende do forno). Mellor picamos cunha agulla para comprobar que sae seca, nese momento é cando o biscoito está listo. Pero, coidado! Nunca se debe abrir o forno demasiado pronto porque senón baixarásenos o biscoito e botarémolo a perder, antes dos 40 minutos non se debería abrir o forno a menos que saibamos que o noso forno é rápido ou que nos vai a queimar o biscoito, nese caso poida que o mellor sexa poñelo a menor temperatura.En castellano
Preparación
- Mezclamos el yogur o la nata con el sirope y lo batimos.
- Añadimos el aceite, batimos.
- Incorporamos los huevos y los mezclamos bien. Yo lo voy haciendo con un batidor de dos varillas.
- Por último solo queda añadir la harina tamizada poco a poco, los sobres de gaseosas o el sobre de royal y la almendra molida.
- Cubrimos un molde con papel de hornear o lo engrasamos y enharinamos. Introducimos la masa.
- Metemos en horno precalentado a 180º durante unos 40-45 minutos (el tiempo siempre depende del horno). Mejor pinchamos con una aguja para comprobar que sale seca, en ese momento es cuando el bizcocho está listo. Pero, cuidado! Nunca se debe abrir el horno demasiado pronto porque sinó se nos bajará el bizcocho y lo echaremos a perder, antes de los 40 minutos no se debería abrir el horno a menos que sepamos que nuestro horno es rápido o que nos va a quemar el bizcocho, en ese caso puede que lo mejor sea ponerlo a menor temperatura.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...