miércoles, 26 de diciembre de 2012

PANDORLATO

Cociñas a lume de biqueira, fornos a lume de biqueira, as casas cheiran a comida, a comida rica preparada con todo o agarimo do mundo.
Na miña casa o que máis funciona é o forno, sempre saen cheiros do forno aínda que non sexa Nadal. Encántanme os pans doces de todo tipo e este que presento foi velo e poñerme a facelo, pareceume fácil e que tiña que estar moi rico.
É imprescindible ter algunha maquiniña que nos axude ou na súa falta un bo brazo (que non sei eu como quedaría ese brazo).
Teño que darlle as grazas a José Manuel de Asopaipas por este descubrimento.
En castellano
Cocinas a tope, hornos a tope, las casas huelen a comida, a comida rica preparada con todo el cariño del mundo.
En mi casa lo que más funciona es el horno, siempre salen olores del horno aunque no sea Navidad. Me encantan los panes dulces de todo tipo y este que presento fue verlo y ponerme a hacerlo, me pareció fácil y que tenía que estar muy rico. Es imprescindible tener alguna maquinita que nos ayude o en su defecto un buen brazo (que no sé yo como quedaría ese brazo).
Tengo que darle las gracias a José Manuel de Asopaipas por este descubrimiento.


 
Ingredientes:
Para o fermento:
70 gramos de fariña
80 gramos de leite
1sobre de levadura seca, marca maizena (ou 8 g de levadura fresca)
1 culleradiña de mel
Para a masa final:
210 gramos de harina (eu necesitei máis, uns 50 g máis)
90 gramos de azucre
180 gramos de ovos (uns 3 ovos medianos)
110 gramos de manteiga a temperatura ambiente
5 gramos de sal
Raiadura dunha laranxa
2 culleradas de licor de cointreau
Para a terminación:
Unha clara un pouco batida, eu pinteino con ovo enteiro ou con leite
Un puñado de almendras (as miñas laminadas)
Azucre cunhas pingas de auga ou de cointreau
En castellano
Ingredientes:
Para el fermento:
70 gramos de harina
80 gramos de leche
1sobre de levadura seca, marca maizena (o 8 g de levadura fresca)
1 cucharadita de miel
Para la masa final:
210 gramos de harina (yo he necesitado más, unos 50 g más)
90 gramos de azúcar
180 gramos de huevos (unos 3 huevos medianos)
110 gramos de mantequilla a temperatura ambiente
5 gramos de sal
Ralladura de una naranja
2 cucharadas de licor de cointreau
Para la terminación:
Una clara un poco batida, yo lo pinté con huevo entero o con leche
Un puñado de almendras (las mías laminadas)
Azúcar con unas gotas de agua o de cointreauElaboración
- O primeiro é organizarse. Na receita orixinal recomenda deixar a masa na neveira toda a noite, se o facémos así, preparamos o fermento a iso das 8 ou 9 da tarde-noite. Eu probei así e sen meter a masa na neveira. Si non metemos a masa na neveira, podemos empezar pola mañá, si o facemos pola tarde nunca máis tarde das 2 ou 3 da tarde.
- Preparamos o fermento, mesturamos ben os ingredientes, tapamos o bol con papel filme e deixamos sobre unha hora ata que dobre o seu volume. Neste momento sacamos a manteiga da nevera.
Para facer a masa:
- Incorporamos ao fermento o resto da fariña e un ovo e mesturamos ben. Con isto fórmase unha masa moi compacta e pouco manexable, moi dura. Esta parte eu fíxena a man, o que pasa é que cando se incorporan o resto dos ingredientes custa moito conseguir que se integren ben e custa moito desfacer os grumos que se forman, polo tanto recomendo que non se poña toda a harina.
- Seguimos incorporando o resto dos ovos, parte da harina que deixamos, o sal, o licor e o azucre. Todo isto aos poucos e axudados dalgunha amasadora, no meu caso unha batidora de dúas varillas cos accesorios amasadores (unhas varillas retortas). É imposible manexar a masa coas mans.
- Para finalizar engadimos a manteiga a temperatura ambiente. É importante que o amasado se prolongue durante bastante tempo ata que quede todo moi ben incorporado. O amasado é longo, moi longo, no meu caso probablemente estivese unha hora, repousando para que non se requentara demasiado a batidora. Si úsase outro tipo de amasadora non se prolongará tanto. Debemos amasar hasta que consigamos que se vaia separando das paredes do recipiente.
- É ao final cando lle engadimos un pouco máis de fariña, no meu caso foron uns 50 gramos. A masa debe de quedar suave e aterciopelada. A súa textura é máis ben como de biscoito, é unha masa branda.- Deixamos fermentar aproximadamente outra hora máis. Tapamos con filme e deixamos no frigorífico toda a noite ata o día seguinte. Sacamos ao día seguinte, enfariñamos a superficie de traballo e depositamos a masa e intentamos levala cara ao centro, coas mans enfariñadas. Collemos a bóla de masa e introducímola no molde (isto só é posible se a  deixamos na neveira dado que a masa está máis dura por efecto do enfriamento da manteiga, se non se mete na neveira pasaremos a masa ao molde cunha espátula). Eu probei a non deixar a masa na neveira e logo desa hora (ou hora e media, debemos deixar que dobre o seu volume) fermentando xa a introducín no molde, queda ben.
- Como non teño moldes de panettone usei un molde de biscoito forrado con papel de fornear, o papel debe sobresaír da superficie do molde, polo menos o dobre da altura do molde. O molde que usei é de 18 cm de diámetro e 7 de profundidade.
- Introducimos no molde e imos deixar fementar ata que aumente moito o seu volume, no meu caso ata que chegou ao bordo do molde, unhas tres horas aproximadamente, debemos ter en conta a temperatura das nosas casas, sempre poño o recipiente no forno coa luz acesa. E cubrimos cun filme.
- Prequecemos o forno a 180 graos e antes de introducir pintamos coa clara batida (eu pinteino con ovo batido ou con leite) e espolvoreamos con abundante azucre que mollamos cunhas pingas de auga (no meu caso de countreau) e colocamos almendras por encima con coidado.
- Forneamos durante 45 minutos (na receita orixinal di 30 minutos), aínda que si é importante ir observando por se se doura demasiado pronto, entón debemos colocar por encima papel de aluminio para que non se doure demasiado.
- Unha vez pasado o tempo comprobamos cunha agulla e si sae seca damos por rematada a cocción, deixando arrefriar antes de consumir (si somos capaces).En castellano
Elaboración
- Lo primero es organizarse. En la receta original recomienda dejar la masa en la nevera toda la noche, si lo hacemos así, preparamos el prefermento a eso de las 8 o 9 de la tarde-noche. Yo he probado así y sin meter la masa en la nevera. Si no metemos la masa en la nevera, podemos empezar por la mañana, si lo hacemos por la tarde nunca más tarde de las 2 o 3 de la tarde.
- Preparamos el fermento, mezclamos bien los ingredientes, tapamos el bol con papel film y dejamos sobre una hora hasta que haya doblado su volumen. En este momento sacamos la mantequilla de la nevera.
Para hacer la masa:
- Incorporamos al prefermento el resto de la harina y un huevo y mezclamos bien. Con esto se forma una masa muy compacta y poco manejable, muy dura. Esta parte yo la hice a mano, lo que pasa es que cuando se incorporan el resto de los ingredientes cuesta mucho conseguir que se integren bien, por lo tanto recomiendo que no se ponga toda la harina.
- Seguimos incorporando el resto de los huevos, parte de la harina que hemos dejado, la sal, el licor y el azúcar. Todo esto poco a poco y ayudados de alguna amasadora, en mi caso una batidora de dos varillas con los accesorios amasadores (unas varillas retorcidas). Es imposible manejar la masa con las manos.
- Para finalizar añadimos la mantequilla a temperatura ambiente. Es importante que el amasado se produzca durante bastante tiempo hasta que quede todo muy bien incorporado. El amasado es largo, muy largo, en mi caso probablemente estuviera una hora, reposando para que no se recalentara demasiado la batidora. Si se usa otro tipo de amasadora no se prolongará tanto.
- Es al final cuando le añadimos un poco más de harina, en mi caso fueron unos 50 gramos. La masa debe de quedar suave y aterciopelada. Su textura es más bien como de bizcocho, es una masa blanda. 
- Dejamos fermentar aproximadamente otra hora más. Tapamos con film y dejamos en el frigorífico toda la noche hasta el día siguiente. Sacamos al día siguiente, enharinamos la superficie de trabajo y deposistamos la masa e intentamos llevarla hacia el centro, con las manos enharinadas. Cogemos la bola de masa y la introducimos en el molde (esto solo es posible si se ha dejado en la nevera dado que la masa está más dura por efecto del enfriamiento de la mantequilla, si no se mete en la nevera pasaremos la masa al molde con una espátula). Yo he probado a no dejar la masa en la nevera y después de esa hora (u hora y media, debemos dejar que doble su volumen) fermentando ya la introduje en el molde, queda bien.
- Como no tengo moldes de panettone usé un molde de bizcocho forrado con papel de hornear, el papel debe sobresalir de la superficie del molde, por lo menos el doble de la altura del molde. El molde que he usado es de 18 cm de diámetro y 7 de profundidad
- Introducimos en el molde y vamos a dejar fementar hasta que aumente mucho su volumen, en mi caso hasta que llegó al borde del molde, unas tres horas aproximadamente, debemos tener en cuenta la temperatura de nuestras casas, siempre pongo el recipiente en el horno con la luz encendida. Y cubrimos con un film.


 
- Precalentamos el horno a 180 grados y antes de introducir pintamos con la clara batida (yo lo he pintado con huevo batido o con leche) y espolvoreamos con abundante azúcar que hemos mojado con unas gotas de agua (en mi caso de countreau) y colocamos almendras por encima con cuidado.
- Horneamos durante 45 minutos (en la receta original dice 30 minutos), aunque si es importante ir observando por si se nos dora demasiado pronto, entonces debemos colocar por encima papel de aluminio para que no se dore demasiado.
- Una vez pasado el tiempo comprobamos con una aguja y si sale seca damos por terminado la cocción, dejando enfriar antes de consumir (si somos capaces).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...